Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

305

SHEEHAN (P. A.) Engelsch.

Van dezen te vroeg gestorven priester-schrijver bezitten wij:

Mijn nieuwe Kapelaan — en het, als karakterstudie wellicht nog hoogerstaande Luc Delmege. — De historische roman uit de Fransche Revolutie De Haarband der Koningin is lang niet zoo aantrekkelijk, en Succes door Mislukking bereikt ook niet de hoogte der eerstgenoemde verhalen. Maar 't is alles goede lectuur.

SHELDON (Ch. M.) Amerikaansch.

Zijns Broeders Hoeder. Een christelijk boek vol sympathie voor het Leger des Heils. Het is een beschuldiging tegen de mijneigenaars die hun werklieden uitzuigen. Niet verkeerd, al lijkt ons die sympathie erg eenzijdig. Geen volksboek.

SICK (Ingeborg Maria) Deensch.

Bijna al haar boeken zijn vertaald in het Nederlandsen:

Uit de Aarde — Miezi — Het Sluimerende Slot — Bij ons Thuis — Heilig Huwelijk — Jonkvrouw Else — Langs 's Heeren Wegen — Grootmoeder Ursula — De Prinses, die Spon — Ina. Zij is eene veelgelezen schrijfster, en iets mystieks en geheimzinnigs in haar verheden schijnt de lezers te boeien. Sterk komt dat geheimzinnige uit in Voetstappen in den Nacht. Van katholieke zielen heeft zij geen begrip en daarom is het boek Klooster schaduwen mislukt. Voor rijpere lezers is haar werk bestemd; over het algemeen is het rein. Forsche naturen zal het te droomerig en te vaag lijken. En zij hebben gelijk.

SIENKIEWICZ (Henryk) 1845-1916. Poolsch.

In zijn beroemd boek Quo Vadisl stelt hij tegenover de ontaarding der heidensche wereld de schoonheid van het opkomend Christendom in den tijd van Nero. Voor de jeugd bestaan er speciale uitgaven.

Voor volwassenen zijn ook andere, minder bekende verhalen:

. Zondvloed — Te Vuur en te Zwaard — De Woestijn — Anthea — De Kruisridders.

SINCLAIR zie ook Lewis.

SINCLAIR (lipton) 1878. Amerikaan.

Schrijver is een socialist en wijst onbarmhartig op maatschappelijke misstanden. Als de helft waar is van wat hij vertelt is het erg genoeg. Voor rijpere lezers zou ik zijn boeken niet durven verwerpen, ofschoon ze vaak zeer naturalistisch zijn. Maar eenvoudige lezers kunnen ze alleen aanzetten tot ontevredenheid en anarchie. En die is er waarlijk al genoeg. Samuel de Zoeker, geschiedenis van een knaap die socialist wordt en bij een

STANDAARD-CATALOGUS 20

Sluiten