Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

309

schrijvingen van oorlogsellende en gruwelen. Erg opgewonden. De epiloog klinkt wat hysterisch. Over katholicisme staan rare dingen in Gedachten van een Verminkte. Maar hij begrijpt het niet. En wij begrijpen zijn boek niet heelemaal. Voor volwassen lezers. — De Koningin der Modebadplaats, van een arm en harteloos meisje dat zich opwerkt tot een schatrijke dame. Zij trouwt een ongelukkige, die haar zijn onmetelijk fortuin biedt. Het boek is niet verkeerd voor volwassenen, maar er gaat geen enkele goede gedachte van uit.

STINDE (Julius) 1841 — 1905. Duitsch.

Was aanvankelijk chemicus en als zoodanig werkzaam. Na verhalen in dialect, behaalde hij een geweldig succes met:

De Familie Bochholz, verhalen van een rijkgeworden in-burgerlijke familie. Het boek is meer grappig dan fijn geestig. Het groote succes noopte hem om op hetzelfde thema nog lang doör te borduren. — De Familie Buchholz in Italië — Hotel Bochholz — Mevr. Bochholz' Gedenkschriften — Fietje's Verloving, enz. Geen kon het eerste evenaren. Zijn andere boeken zijn minstens even goed b.v. Tante Constance, maar raakten door de anderen, die in de mode kwamen, in de schaduw. Er valt op deze lectuur niets aan te merken.

STERNE (Laurence) 1713-1768. Engelsch.

Was langen tijd predikant, reisde voor zijne gezondheid en schreef onder pseudoniem Yorick.

Een Sentimenteele Réis door Frankrijk en Italië, een grappig verslag, maar meermalen onzedelijk. Het werd op den Index geplaatst (18191. Zijn Tristam Shandy trof dat lot niet, maar het is geen haar beter dan het veroordeelde boek.

STJERNSTEDT (M.) Zweedsch.

Ullabella, geschiedenis van een eenzaam meisje, dat door bloedverwanten opgevoed, van den een naar den ander wordt gestuurd, totdat het een veilige have vindt in een gelukkig huwelijk. Gevoelig geschreven en fijne typeering. Voor héél jonge meisjes is het niet, overigens voor iedereen.

STRATZ (Rudolf) 1864. Duitsch.

Vooral in zijn beschrijvingen der berglandschappen is Stratz te bewonderen. Zijn verhalen zijn eenvoudig over het algemeen en zelden hindert hij het christelijk gevoel. Over het huwelijk heeft hij de moderne opvattingen; vrouwenkarakters kan hij niet teekenen, hetgeen telkens overduidelijk blijkt. Zijn boeken geven lectuur aan ontwikkelde lezers.

Mont Blanc, de held van het verhaal hoopt op den berg zijn geliefde te vinden, doch vindt den dood. Indrukwekkende beschrijving der Alpen — De Witte Wade, geschiedenis eener ontluikende (verkeerde) liefde, die echter bijzaak is.

Sluiten