Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

311

zonde, totdat de kogel van een sluipmoordenaar de vrouw doodt en het geval oplost. Het boek verdient afkeuring.

SUE (Eugènc) 1801 — 1859. Fransch.

Hij was militair-dokter, reisde half de wereld rond en na zijn terugkeer schreef hij schreeuwerige reisverhalen. Daarna begon hij met liefdesromans en schandaal-histories. Alleen om het pikante bleef hier en daar nog een boek hangen, overigens lust men het werk van dezen slecht-schrijvenden en ongaren mensch niet meer. Wij noemen van hem niets, omdat al zijn romans (sinds 1833) op den Index staan.

SUTCLIFFE (Halhwel). Engelsch.

Griff Lomax en zijn Daad — Door Smart Gelouterd, vormen één geheel. De boeken zijn voor volwassen menschen. Door hun grootsche natuurbeschrijvingen en epische karakterschildering hebben zij meer dan gewone waarde. Voor preutsche lezers zijn ze niet.

SUTTNER (Bertha von) 1843. Oostenrijk.

Zij was de dochter van den veldmaarschalk Graaf Kinsky, gaf haar katholiek geloof prijs en huwde met Arthur Gundacear von Suttner. Zij stierf voor het uitbreken van den oorlog en zag dus niet de vernietiging van haar levensideaal, verdedigd in haar voornaamste werk

De Wapens neer, waarin zij pleit voor een volkenbond, en de onzinnigheid van het bloedvergieten, de gruwelen van den oorlog beschrijft. Het boek heeft zeker goed gedaan ter ontwikkeling der vredesgedachte. Minder gelukkig is zij in het vervolg op dien roman; Martha's Kinderen, daar worden een massa ellenden bijgesleept, die eigenlijk met den oorlog niets hebben te maken, boven' dien verontschuldigt zij zeer af keurenswaarde verhoudingen en is het boek gruwelijk vervelend.

SWIFT (Jonathan). 1667—1745. Engelsch.

Guttivers Reizen. Een scherpe maar lachwekkende hekeling van politiek en zeden uit dien tijd (1729). Veelal wordt het beschouwd als een boek voor de jeugd, maar ten onrechte. Het jeugdig volkje kan wel schik hebben in de aardige avonturen, maar begrijpt natuurlijk niets van den dieperen zin en de bijbedoelingen van den zonderlingen en bitteren schrijver.

SYLVA (Carmen) zie Carmen.

TANERA (Karl) 1849—1904. Duitsch.

Hij schreef de geschiedenis der Duitsche vrijheidsoorlogen en

Sluiten