Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

312

VERTAALDE WERKEN

gaf een populair verhaal over den oorlog van '70. Bovendien vele romans en boeken voor de jeugd.

De romans zijn vergeten, de jongensboeken worden nog steeds herdrukt:

Aan de Oevers van den Nijl — Een Schooljongen op Reis — Onder de Arabieren — Rustloos Voorwaarts — Nser-ben-Abdalla (Onder de Arabieren). Ze zijn goed,

THACKERAY (William Makepeace) 1811-1863. Engelsch. Hij werd geboren te Calcutta. Na zijn studietijd te Cambridge, vertoefde hij te Parijs en Weimar (ontmoette daar den ouden Goethe). Hij begon de studie in de Rechten, maar gaf die spoedig op. Hij interesseerde zich bij de oprichting van eenige tijdschriften, die allen spoedig ten gronde gingen. Verbonden aan Punch, won hij zich een groote populariteit met zijn Ploertenboek (Snob Papers).

Thackeray behoort tot de beroemdste Engelsche schrijvers; lachend zegt hij geduchte waarheden, maar dikwijls is hij ook bijtend sarcastisch. Zijn karakterteekening en typeering is raak. Onbekend met katholieke zaken maakt hij zich soms schuldig aan blunders, die een ervaren lezer gemakkelijk verbeteren kan. Zijn meesterwerk is De Kermis der IJdelheid, waarin hij hekelt den uiterlijken schijn der zoogenaamde hoogere standen, die door een avonturierster om den tuin worden geleid. — De Newcomes, teekening der burgerklasse in haar domme ijdelheld; een wereld van bedrog en kleinzieligheid, waarin kolonel Newcome staat als een man van nobel korakter. — De Virginieêrs, is een vervolg op Hendrik Esmond. In dit laatste boek vertelt Esmond, een Engelsch officier, herinneringen uit zijn jeugd: zijn avonturen in den spaanschen successie-oorlog ; zijn liefde in Spanje, enz.; in de Virginieêrs vertelt hij weer van dit meisje zijner jonge liefde en geeft herinneringen uit den Amerikaanschen bevrijdingsoorlog. In deze boeken toont Thackeray hier en daar zijn onkunde van katholieke gebruiken. In de Geschiedenis van Arthur Pendennis, de lotgevallen van een ijdel en egoïstisch jongmensen schijnt Thackeray zich zelf voor een deel tot model te hebben genomen. Hij hekelt hier op al te felle wijze het huis van zijn schooltijd (Charterhouse) hetgeen hij in Newcomes weer een weinig goed tracht te maken. — De Lotgevallen van Fitips zijn een heftige satyre op letterkundigen en journalisten, hun gekonkel en clubjes-liefde. Al de boeken van Thackeray geven leerzame lectuur voor rijpere en ontwikkelde lezers.

THARAUD (Jêrome en Jean). Fransch.

Twee gebroeders die eendrachtig samenwerken en wier talenten

Sluiten