Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

314

VERTAALDE WERKEN

Werkelijkheid, is niet aan te bevelen, omdat er een loopje wordt genomen met katholieke leer en gebruiken. - De Appel uit den Hof, een priester in strijd met een passie; hij overwint maar het boek deugd niet. In Richard Furlong moet een godsdienstig vernisje verkeerde dingen goed maken. Voor behouden. — Ben Levensweg, een onecht kind wordt gedwongen een dronkaard te trouwen. Het loopt ten slotte goed af. Voorbehouden. - Saily Bishop, keuren wij af: de held van dit verhaal is een beestmensen,

TINAYRE (Marcelle) 1872. Fransch.

Pseudoniem van Marcelle Ch ast eau, een anticlericale en zeer erotische schrijfster. Wij kennen van haar in vertaling: Huize Manadouze, een verhaal dat om godsdienstige en moreele reden moet worden afgekeurd. Van een teringlijder, die de passie der liefde wil kennen alvorens te sterven. *t Is stuitend.

TOERGENJEF (Iwan) 1818-1883. Russisch.

Geboren uit aanzienlijke familie, staatsambtenaar bij het Ministerie, verbannen wegens een onvoorzichtig artikel. Hij was een groot voorvechter voor de opheffing der lijfeigenschap. Hij vertoefde lang in Parijs en dat heeft waarschijnlijk er toe bijgedragen zijn stijl die elegantie te geven, waardoor hij uitmunt. Vaders en Zonen, teekent het opkomend geslacht (in de helft der negentiende eeuw) met zijn revolutionaire denkbeelden en verzet tegen de conservatieven. In Her onbetreden Land (Nieuwland) beschrijft hij de ellenden der lijfeigenen. — Als Lentewateren, een jong Russisch baron wordt door een Russische dame weggelokt van zijn eenvoudige Italiaansche verloofde en gevoegd bij haar sleep van minnaars. Als hij oud is geworden schrijft hij haar nog eens in Amerika, en ontvangt het portret harer dochter, sprekend op haar lijkend toen zij een meisje was van twintig. Weemoedig. Zeer zinnelijke en gepassioneerde scènes (zinspeling erop, meer dan beschrijving ervan). — Een overtollig Mensch, mooi boek met een vleugje ironie. — De Verna/en van een Jager, pleidooi voor de lijfeigenen. ~ De Eerste Liefde, wat pessimistisch en fatalistisch. Voor rijpere lezers wien het moedeloos berustende, stil fatalistische van zijn wereldbeschouwing zonder eeuwigheidsgedachte, en zijn soms erotische verhalen niet deren.

TOLSTOI (Alex). Russisch.

Het boek van den zoon van Leo Tolstoi Langs den Lijdensweg, verhaalt op een aangrijpende wijze van het leed en lijden in het rampzalige Rusland van dezen tijd. Het is een verschrikkelijk boek; zeker geen ontspanningslectuur, en voorbehouden.

TOLSTOI (Leo) 1828-1910. Russisch.

Een nobel mensch, maar onberedeneerd en eigenzinnig. De

Sluiten