Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

319

liep zijn verbeelding de wetenschap vooruit. Zijn boeken geven de jongens iets te denken; wekken hunne fantasie zonder die te prikkelen. Hij is en blijft een der beste schrijvers voor de jeugd.

VERONA (Guido de) 1885. Italiaansch.

Heeft niets anders geschreven dan sensatie-boeken, echte schandaal lectuur.

Mimi Bluette, verhaal van een deerne, die zich opoffert voor een groote liefde. — De Vrouw die Trouw bleef, maar een schandaal-leven leidde met vier mannen. — Het Leven Begint, een dokter die zijn patiënt vergiftigt om zijn vrouw te krijgen. — Haar die men niet Beminnen mag, weerzinwekkend verhaal van passie tusschen broeder en zoon. Al deze boeken zijn moeielijk te onderscheiden van pornografie. In 1920 werden trouwens al de romans van Verona op den Index geplaatst.

VEUILLOT (Louis) 1813—1883. Fransch.

Een meester van het proza, een dapper en krachtig (soms te krachtig) apologeet, een boeiend verteller, een heerlijk briefschrijver. Daagsch voor de Revolutie — De Erfgenaam der Gravin — Corbin et 'd Aubecourt, proeven van een christelijke roman. — Kleine Verhalen. Voor allen.

VIEBIG (Clara) 1860. Duitsch. Zij huwde in 1896 met den boekhandelaar Cohn. Men heeft haar den naam van „Duitsche Zola" niet ten onrechte gegeven. Met overdrijving, zonder schaamtegevoel komt zij in bijna al haar verhalen terug op het sexueele. Zij schildert het met verregaande ruwheid. Godsdienst kent zij niet; waar zij met de Eifelboeren te doen heeft maakt zij van hun katholicisme, bewust of onbewust, een karikatuur. Zij heeft een episch talent en kan vooral de oplaaiende passies eener massa treffelijk uitbeelden. Hier Vrouwéndorp, waar de vrouwen alleen wonen en slechts tweemaal in het jaar worden bezocht door hunne ver weg arbeidende mannen. Dierlijke uitspattingen, vooral bij de thuiskomst der mannen. Slecht. — Her dagelijksch Brood, roman eener dienstbode; haar getob en zwoegen ; haar buiten echt geboren kind. Er spreekt wel medelijden uit voor de misdeelden. Maar zeker ernstig voorbehouden — In Moeders Zoon wordt het probleem der erfelijkheid behandeld en vertoont de zoon spoedig al den aanleg en de ondeugden der moeder, die voorheen landloopster was. Het boek is dwaas, min of meer belachelijk. Als een noodlot ligt de dwang op het menschenleven. In De Roode Zee worden de ellenden en rampen van den oorlogs- en revolutietijd van Duitschland beschreven. Voor rijpere lezers — Absolvo Te wil beschrijven hoe iemand langzamerhand, als gedwongen door allerlei omstandig-

Sluiten