Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

320

VERTAALDE WERKEN

heden, er toe komt een moordenares te worden. De opzet is mislukt en het werd een gewone politie-roman eener giftmengster — Een Handvol Aarde, aaneenschakeling van echtbreuk en onzedelijkheid — Het Slapende Leger, een legendarisch leger, waarvan de Polen droomen dat het eenmaal zich zal verheffen om het Duitsche juk af fe schudden. Liederlijke bladzijden. Krankzinnige voorstelling der katholieke leer (de geestelijke Góra) — Kinderen, teergevoeld schetsje over moederliefde — Simson en DeUla (veelal in een band met andere vertellingen); af te keuren — Her Kruis in het Veen, waarin beschrijving der ïchternachter springprocessie. De katholieke godsdienst der boeren belemmert hun vooruitgang — Buiten de Stadspoorten, de boeren in de omgeving van Berlijn, wier grond wordt opgekocht. Door huwelijken van verwanten richten zij zichzelf ten gronde. Geweldige overdrijvingen. Voor rijpere lezers — De Wacht aan den Rijn is vrij behoorlijk. Een Pruisisch onderofficier huwt een Dusseldorfsch herbergsmeisje en hun kinderen ontwikkelen zich tot het nieuwe type van Rijks-Duitscher.

Een boek van Clara Viebig zonder eenig voorbehoud aanbevelen, kunnen wij niet Daar zijn er bij, die ervaren lezers kunnen probeeren. Maar men moet er een beetje met de lamp naar zoeken.

VIGNY (Alfred de) 1797-1863. Fransch.

Zijn gedichten en romans zijn doortrokken van een Anti-christelijken geest. Van huis uit katholiek, huwde hij voor den dominee een protestantsche, Engelsch-Creoolsche. Op zijn sterfbed bekeerde hij zich.

Steüo, toont erg overdreven, het ongelukkig lot van een dichter. — Cinq-Mars, een boeiende historische roman, met in het middelpunt Richelieu. De eerste is vervelend, de laatste zullen volwassen lezers kunnen genieten.

VILLIOD. Fransch.

Sensatie-lectuur: Modern Banditisme, Hoe ze beroemen, hoe ze moorden. Hoe de bandieten het aanleggen om chantage te plegen, te stelen, te moorden, vrouwen te exploiteeren. Voor politie-mannen kan misschien zoo n boek waarde hebben, voor gewone lezers is het zeer zeker niet.

VIOLLIS (Jean) 1877. Fransch.

Schuilnaam van Henri d'Ardenne-de Tizac. Zijn verhalen zijn zeer hartstochtelijk en wereldsch. Tot deze categorie behoort ook het onlangs vertaalde Harteken.

VIOUX (Marcelle). Fransch.

Dwaallichtjes of gevallen Vrovwen, een der titels, die het geheele oeuvre dezer schrijfster kenschetst. Zij heeft het uitsluitend over Magdalena's en prostituees. Zij praat daarover met een zekere wellust en vindt er tusschen door nog tijd om godslasterlijk te zijn. Absoluut verboden lectuur.

Sluiten