Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

321

VOLLQUARTZ (Ingeborg). Deensch.

Peter se n en haar Zusters, van een Asschepoester onder haar verwaande zusters. Zij trekt het groote lot. Niet voor jonge meisjes om de lichtzinnige denkbeelden der zusters over het huwelijk.

VOSS (Richard) 1851. Duitsch.

Een ziekelijke, overspannen knaap; een somber pessimist, die erkent veel ziekelijks te hebben geschreven om er zich van los te maken. Hij woonde dikwijls in de Campagna bij Rome. In vele zijner boeken toont hij zich een vijand van allen godsdienst. (Dahiel, de Bekeerling). Ook heeft hij het meestal over gevallen van verboden liefde.

In Twee Menschen, heeft hij het over een heerschzuchtig priester, die de speelgenoote zijner jeugd met zijne liefde vervolgt. Het is een slecht boek. En dat zijn de meeste boeken van dezen schrijver; niet te vertrouwen.

WARD (Mrs. Wilfrid). Engelsch.

Een Klein Gemoedsbezwaar, eene mooi katholieke roman, waarin schrijfster verhaalt hoe een tamelijk lauwe, wereldsche vrouw door gemoedsbezwaar weerhouden wordt met een rijken, niet-katholieken en gescheiden man te huwen en zich aldus van de Kerk los te maken.

WARD (Humphry) 1851 — 1920. Engelsch.

Oudste dochter van Thomas Arnold, die katholiek werd en door Newman benoemd tot literair professor te Dublin. In 1872 huwde zij Thomas Humphrey Ward, uitgever van „The Englisch Poets." De dochter van Arnold heeft zich hoe langer zoo meer verwijderd van het geloof door haar vader aangenomen.

Robert Elsmere, een predikant die met allen godsdienst heeft gebroken en het vervolg daarop Richard Megnell valt af te keuren. — Helbeck van Bannisdale en Eleonore. over het modernisme in de katholieke Kerk; onbruikbare boeken. — Marcella, heeft een socialistische strekking (behoeft voor volwassenen niet strikt te worden verworpen). — Her Huwelijk van Willem Ashe, wiens vrouw met een ander wegloopt; voorbehouden. — George Tressadag. is hier en daar een beetje scabreus— Bessie Costreü, geschiedenis eener drankzuchtige vrouw, diefstal, zelfmoord; voor volwassenen niet af te keuren. Geen aanmerking

hebben wij te maken op Lydia's Huwelijk — Lady Rosa's Dochter Miss

Bretherton — John Fenwich — Een Zoon van Canada. Haar personen zijn gewoonlijk meer sprekende en vooral redeneerende poppen dan levende menschen.

WALSHE (E. H.) Engelsch.

Schreef Pro Libertate, een roman uit den Hervormingstijd, die speelt in de STANDAARD-CATALOGUS 21

Sluiten