Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

324

VERTAALDE WERKEN

staf brekend over al het bestaande, over godsdienst en politiek, zooals in

Mijnheer BritUng, in De Droom, waarin hij zijn pantheïsme en malthusianisme aanprijst, in Modern Utopia zijn eigenaardig socialisme. — Wonderlijke Vertellingen, parodie op het spiritisme en zonderlinge wetenschappelijke bedenksels, welke laatste men ook vindt in de verhalen, welk verzameld zijn onder den titel De Gestolen Baccil — De Meermin, verschijning van een meermin in een badplaats en de paniek, welke volgt. — De Liefde en Lewisham, moeilijkheden van een jong paartje, die het spiritisme leeren kennen. — De Onzichtbare, een man die een middel heeft om zich onzichtbaar te maken en wat hij beleeft. — Her Voedsel der Goden en hoe het op Aarde kwam, waardoor alle levende wezens, ook de menschen, reusachtig groot worden en wat daarvan de gevolgen zijn. — Kipps, satyre op de hoogere standen. — De Strijd der Werelden, bewoners van Mars komen op onze aarde. — Inde Dagen der Komeet, waarin de schrijver de tegenwoordige toestanden hekelt door een beeld van wat zij kunnen zijn er tegenover te plaatsen. De meeste lezers, waarmede ik kennis maakte, vallen niet in de grappen van Wells en genieten zijn geestigheid moeilijk. Waar hij maatschappelijke en godsdienstige . toestanden verbetert deugt hij niet

WENTWORTH (P.) Engelsch.

Wij meenen niet beter te kunnen doen dan een Huwelijk onder het Schrikbewind af te keuren.

WENTWORTH JAMES (Gerthie de S.)

De Man van Middelbaren Leeftijd, vind ik een gevaarlijk boek, niet omdat het zoo ruw is, maar omdat het zoo insinueert — Her Meisje van Piccadillg

— Het Meisje dat niet werken wilde. Ook met deze boeken zit men eenigszins verlegen. Het meisje van Piccadilly, is een meisje van stand, die zich eenvoudig als een gewoon meisje voordoet. Een jongeman spreekt haar aan, huurt voor haar kamers, maar respecteert haar. Een ouder man wacht de gelegenheid af. Tenslotte komt het uit dat zij de mannen op de proef wil stellen, omdat haar vader heeft gezegd: een slecht man of een goed man, blijven wat zij zijn onder alle omstandigheden. Het is een glibberig boek; het houdt in zinnelijke spanning.

— Het meisje dat niet werken wil, trouwt met een man, dien zij een week later vermoord vindt. Zij haalt koelbloedig zijn zakken leeg en gaat er vandoor. Zij treedt op als „de vrouw" van een ongehuwden dokter. Zij tracht hem in haar netten te vangen en niet een flgurante te blijven, maar zijn vrouw in werkelijkheid te worden. Een kleine poging tot verleiding, door telefoonbel verbroken.

WERBITZKAJA (Anastasia). Russisch.

Als de Stormwind waait, volksleiders en hun revolutie, waarin veel onzedelijks gebeurt en rauw beschreven wordt.

Sluiten