Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

326

VERTAALDE WERKEN

WIBORG (Jullie). Deensch.

Als het Hart Verlangt, een onderhoudend boek, waarop geen aanmerking valt te maken.

WILDE (Oscar O'Flahertie) 1856—1900.

30 Nov. 1900 stierf te Parijs op een armoedig kamertje van een vierde-rangs-hotel deze dichter. Verlaten door zijn vrienden, verre van vrouw en kinderen, over wie een gerechtelijke uitspraak hem het vaderschap had ontnomen, uitgebannen uitzijn vaderland, berooid en afgeleefd, sloot hij zijn vierenveertigjarig leven af, dat hij erbarmelijk had verknoeid. Hij was een aestheet, poseerde als fijnproever van kunst en schoonheid. Hij was verwijfd, verkwistend en godsdienstloos. Zijn dramatische werken zijn voorbeelden van handige tooneelschikking en levendige dialoog. De inhoud meestal lichtzinnig. Salome is een berucht stuk; Sarah Bernardt voor wie het geschreven was, weigerde de hoofdrol. Zijn eenige roman Her Porrrer van Dorian Gray is verderfelijk, meer nog om hetgeen het insinueert dan om de geschreven geschiedenis zelf. Een jongeman, die eeuwig jong blijft, terwijl zijn geschilderd portret veroudert, stort zich hals over kop in alle losbandigheden. Door die ondeugden wordt het portret zoo vreeselijk om aan te zien, dat hij het gelaat gaat doorkerven. Men vindt hem dood en het portret verjongd. Twee jaren zat hij voor zedenmisdrijf in de gevangenis en schreef De Profundis, een soort gewetensonderzoek en schuldbekentenis, waarbij de aestheet echter nu en dan hinderlijk om den hoek gluurt. Men beweert dat hij katholiek zou zijn gestorven. Dat is dan het beste werk van heel zijn leven geweest.

WILLIAMSON (C. W. en A.) Engelsch.

Deze tweelingschrijvers, man en vrouw, wier verbond door den dood des mans is verbroken, schreven eerst in opdracht eener automobiel-fabriek om reclame voor deze zaak te maken. Zij wisten dat heel handig te doen, omdat zij prettig, afwisselend en vlot schreven, en de reclame, als zoodanig, genoeg nog verborgen hielden. De lectuur is onschadelijk en over het algemeen nogal opgewekt; — ontspanningslectuur, welke zoowel in Engeland als in Nederland er grif ingaat..

De Kranige Chauffeur, een verkleede millionnair, die in dat aangenomen pakje de liefde wint. Al de volgende uit den reclame-tijd t De Kranige Chauffeuse — Mijn Vriend de Chauffeur — De Auto van het Noodlot {dwaze opmerkingen over katholieke gebruiken, enz. Ongeschikt) — De Motormaid — De Kléine

Sluiten