Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

328

VERTAALDE WERKEN

WOHLBRÜCK (Olga) 1857. Duitsch.

Onder dezen naam schrijft Mevr. W e n d 1 a n d haar Berlijnsche Society-romans, waarin zij een groot kuituurbeeld wil ontwerpen van haar tijd (te beginnen ongeveer bij den oorlog van '70) Zij is eene schrijfster, waarmede men zeer voorzichtig moet zijn. Beschaving, is een akelig boek, waar niemand iets mee doen kan. — Prinses Arnulf, vrij belachelijk, mislukte Jezuieten-intrigues. — In den Maalstroom, eene reeks van ongelukkige huwelijken. Er is er niet een bij dat goed is. — De prima Donna, is niet te gebruiken. — Her Gouden Bed, is pikant op het kantje af. — De Klokkenoom en Weer Thuis, zijn boeken voor de reis. Zonder aanmerking.

WOLSTEDT (L.) Zweedsch.

Kinderen der Zee, is een boek met valsche redeneeringen en zonderlinge moraal-verklaringen. •

WÖRISHÖFFER (S.) Duitsch,

Schreef een aantal jongensboeken, die in trek schijnen te blijven. Onno Visser — CaÜfornië — Lionel Forster — De Verrader — Onder de Zeeroooers — De Hammonia — De Diamanten van den Peruaan — Robert de Scheepsjongen ~ Aan Land gespoeld — Door Wouden en Woestijnen. Zijn alle goed.

WOTHE (Anny) 1858. Duitsch.

Onder dezen naam schrijft Mevrouw Mahn, eene Marlitt in het klein. Dit jaar werd van haar nog vertaald:

De Stille Hoeve, zeer romantisch verhaal van een vloek, die rust op een geslacht. Een schoon meisje weert de liefde af om den geliefde niet mee in het ongeluk te sleuren. Alles loopt goed af. Voor allen.

WYNNE (Pamela). Amerikaansch.

Ank is n Malle; een heel naief meisje komt in allerlei moeilijkheden door haar fantastische invallen. Het is een aardig boek, maar het is niet voor jonge meisjes om enkele openhartigheden en de redding (overigens heel behoorlijk verteld) van Ank uit „een gesloten huis", zullen wij maar zeggen.

WRIGHT (Harold Bell.) Amerikaansch.

De IJzeren Deur, die een verborgen toegang afsluit naar een goudmijn, bewaakt door een Indiaan; diens haat tegen de blanken en zijn trouw als hij door een dezer wordt gered. - De Wedergeboorte t>an Brian Kent, die zich aan andermans geld heeft vergrepen, op het punt staat zich te dooden, wordt gered door een oudere vrouw, die hem verzorgt en blijft verzorgen ook als zij hoort

Sluiten