Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

346

EPILOOG

handhaving zijner onafhankelijkheid van schrijvers en uitgevers, liefde en belangstelling aankweeken voor het goede en schoone boek en zijn lezers waarschuwen tegen vandalisme in kunst, bedenkelijke modernismen in godsdienst en zedeleer.

Onze beginselen zijn bekend en daarvan zullen wij geen duimbreed afwijken. En mochten wij ooit toonen dat het menschelijk is te dwalen, dan zullen wij geen oogenblik aarzelen de vergissing te bekennen en te herroepen.

De negentiende jaargang, beginnend in Mei 1925, zal verschijnen bij de Uitgeverij Joost van den Vondel, Cornelis Anthoniszstraat 54 te Amsterdam, alwaar men dus van nu af abonnementen en adresveranderingen gelieve op te geven.

Voor H.H. Uitgevers diene, dat boeken ter bespreking, tijdschriften, enz. moeten gezonden worden aan de oude adressen: Boekhandel E. v. d. Vecht, Marnixstraat 372, Amsterdam (met vermelding van „Ter Bespreking in Boekenschouw") ofwel onmiddellijk aan de Redactie, Heerengracht 415, Amsterdam.

DE DIRECTIE VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR LECTUUR. Heerengracht 415, Amsterdam.

Sluiten