Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVEN VAN GEBR. ZOMER 8 KEUNIRÓ, WAGENINGEN

VOORDRACHTEN

VERZAMELD DOOR

I ARIE POST |

DRIE BUNDELS. PRIJS PER BUNDEL IN STEVIG OMSLAG IN KLEUREN . . f 0.95

EENVOUDIGE VOORDRACHTEN

VERZAMELD DOOR ARIE POST

I TWEE BUNDELS. PRIJS PER BUNDEL IN STEVIG OMSLAG IN KLEUREN f 0.95 J

De eerste drie bundels bevatten uitsluitend poëzie. Maar geen afgezaagde verzen, die ieder reeds lang kent, doch inderdaad iets nieuws.Boeiendestukkeno.a.vanFeUxRutten,MarieBoddaert,

Albrecht Rodenbach, René de Clercq, Willem Messchert enz.

De twee bundels „Eenvoudige Voordrachten" geven proza en poëzie. Ook hier weer alleen stukken van waarde, die boeien en literair genot geven.

Ook als leesboek zijn deze bundels bijzonder geschikt. Zij vormen een bloemlezing van groote waarde.

Sluiten