Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Een waardevol boek. Gewone lezers zullen

denken dat er veel bijgeloof heerscht ook

onder het katholieke volk. Maar het boek is

studie-materiaal." LOUIS COUPERUS: Het Zwevende Schaakbord — ƒ 3.50

„Het boek kan wel gelezen worden. Maar in

zijn namaak-taal zal het de meeste lezers

weinig aantrekken. En wie het leest moet

kunnen onderscheiden." ' 'fp'

CHARLES DICKENS: Kerstlied in Proza ... in herdruk

„Goed zonder eenig voorbehoud." J. EIGENHUIS: De Ruige Hoeve ƒ0.95 ƒ 1.45

„Een boek voor menschen met kijk op het

leven."

J. EIGENHUIS: De Horizon^ blinkt ƒ.1.60 ƒ2.35

„Een ruig boek. Het is voor' volwassen lezers,

die zelf kunnen denken en corrigeeren." S. FALKLAND-.Kleine Vertelsels ƒ0.75 ƒ125

„In deze kleine vertelsels toont Falkland zich

den geboren verteller." G. VAN HULZEN: Zwervers ƒ0.75 ƒ1.25

„In mineur. Hier en daar overdreven. Toch

een boek, dat voor volwassen menschen leerzaam kan zijn."

G. VAN HULZEN: De Zwarte Wagen ƒ 0.95 ƒ r.45

„Een boek van miserie en ellende van een half

. misdadig kermiswagen-koppel. Grauw leven zooals het bestaat. En dus een boek dat volwassenen iets te zeggen heeft."

MARIE KOENEN: Parcival _ ƒ 2.75

„Een mooi boek, vooral te genieten om de zuivere taal."

MARIE KOENEN: Limburgsche Verhalen ... ƒ0.95 ƒ1.45 „Goede, vlotte, folkloristische vertellingen voor allen."

MARIE KOENEN: De Andere :. , _ ƒ 3.50

Geen boek voor kinderen, maar voor alle volwassenen, die boven de leesboekerij uit staan."

JACOB. VAN LENNEP: Een Schaking in de

Zeventiende Eeuw ƒ 0.55 ƒ 1.05

„Een aardig en vriendelijk oud boek voor iedereen."

JACK LONDON: Tusschen de Wielen ƒ0.95 'ƒ.145

"Verhaal des schrijvers in zijn vagebondeeren

en zijn zwerven, reizend als blinde passagier

met andere boefjes onder of op de wagens der

groote sneltreinen." MULTATULI: Max Havetaar: ƒ1.— ƒ x.50

„Het meesterwerk ^an dezen schrijver, dat zich

hemelhoog verheft boven al het andere dat hij

— 3 —

- 3 —

Sluiten