Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bi] Gé. E. i M. COHEN - Hcragraeht 326 - Amsterdam

ZIJN VERSCHENEN; IN DE COHEN-EDIT1E:

Dickens. Olivier Twist. geb. f 1.40 Beecher Stowe. De Negerhut geb. f 2 20

Dickens. David Copperfield Jack London. Blank en Geel „ ,1.25

n-, 2 deelen, per deel geb. f 1.25 Jack London. De God zijner

Dickens.KleineLWdl.p.dl 1.40 VaS „ „ 1 40

Dtcker^. Londen en Parijs .„„1.25 Joh. v. Woude. Hollandsen

rïïfaS; ™ttC*02en ' ' » » 1-25 BinnennS . - * 1 40

Fnts Reuter. Leerjaren op het Joh. v. Woude. Tom en Ik . I " 1.40

c . , .Land 2 dl. p.dl. „ ., 1.45 Scott. Ivanhoe 1 95

Sandeau. Jonkvr.de la SeigUère „ „ 1,40 Keilerman. De Tunnel. . 1 25

£££ ^n offlcieele Vrouw „ „ 1.40 v. Zeggelen. Pieter Spa . . ."„ "m 0.85

Burnett. Een Vrouw v. Karakter Borger. Gedichten . ... . * * 0 85 geb. „ „ 1.40

IN DE COHEN-EDITIE VOOR JONGERENBurnett. De Kleine Lord . . geb. f 1.40 Tijl Uilenspiegel geb. f 1 40

Sau.fr V*atërZ Swlft- Gumvers ReSL^ \ \ £

Perrault. Sprookjes v, Moeder Hocking. Haar Benny . . . . ! 1 40

de Gans „ „ 1.40 ♦ • » v**

VAN CHARLES DICKENS ZIJN VERSCHENENi

w ^réfUlr;;:;;; ?omsla9 f }$111 prachtband f h5n°

Edw. Drood en de Klok van Mr. Hum- " " " "

phrey, 30 platen n 2 90 4 <;n

Juffrouw Lirriper, 21 platen ....... " 240 " 4

Kerstsprookjes, 29 platen . , " " " 9 40 " " 2'~

Kerstvertellingen, 31 platen " " " ->'4r\ " " 2'~

Olivier Twist, 28 platen " " " 2 20 " " t «n

Groote verwachtingen, 30 platen . . . . „ " " 2 20 " Vsn

Schetsen van Boz, 34 platen „ " 2 20 " " t'iri

Barnaby Rudge, 46 platen * ' 9'20 * " " lm

Schetsen uit Amerika, 18 platen „ " " 2'20 " " " isn

Slechte tijden. 20 platen " " 2 " " " H2

Een reiziger die 25 platen ..." " " 2'~ " " "

Kleine Dora, 43 platen ........ " 2 " " 1 ï*£t

" " " <*•"■• „ „ „ /.ou

VERDER ZIJN O. A. VERSCHENEN t

SE l i: Snï5 de oude Zongen f :-6° f «o

Marlitt. Het Uilenhuis .'.'.*.'." h60 - » J*>

Van 't Land. Arbeid • • • • „ „ 2.50

Gustaf af Geyerstam. Zegepraal \ \ \9 en " " A9.

J. Dahl. Cargadoor Sahl. " " ' " oon

Emile Lundberg. Gelouterd " , „ " " f/™

Ida-Boy-Ed. Een Echo » " - » 2

Ida-Boy-Ed. Zusters .... " 1'fn " "

Ida-Boy-Ed. Een Koninklijk KoopmaV ! ! .' ! * ' " " iX " ? ,™

Van Arendsberg. Op Slotenburg ..... " n« » " 2 50 Olga Wohlbrück. Zonneweelde .....***.'.' * " " 2 40

DEZE BOEKEN ZIJN VERKRIJGBAAR IN DEN BOEKHANDEL of na ontvangst van postwissel bij de Uitgevers

Gebr. E. & M. Cohen - „eerwacht 325 - Amsterdam

STANDAARD-CATALOGUS 24

Sluiten