Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N.V. DRUKKERIJ EN UITGEVERSMAATSCHAPPIJ

DANTE ALIGHIERI

CIEWEG 168 <©> CASTRICUM S3> TF.T.FF i«;

IN DE SERIE „NEDERLANDSCHE VERZEN" VERSCHENEN;

GEESTELIJKE GEDICHTJES, door eene Zuster van de Congregatie der Zusters van Liefde van O.L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid (Tilburg). 3 bundels, p. bundel ingen. f 1.25, geb. in stoflen band f2.25.

VOOR U ALLEEN. Maria-Gedichten door Jac. Schreurs M.S.C. In fraai

yciccKcuu uinsiag r i.ju, in linnen stempelband t 2.50. VOORJAAR door Jac. Schreurs M.S.C. in omslag f 1.—. SONNETTEN, door Felix Rutten in omslag f 1.50, in linnen band f2.50.

VERZEN, door Bern. Verhoeven in omslag f 1. .

ONUITGEGEVEN GEDICHTEN van A. M. J. L Binnewiertz in om-

slag met portret van den overleden dichter f 1.—.

DER LIEVE VROUWE door Hilarion Thans, Minderbroeder. In fraai geteekend omslag f 1.50.

DE GODSLAMP door fr. Martialis Vreeswijk O.F.M. Met omslag

teekening van Jan Toorop, fraai uitgevoerd in twee kleuren f 1 50 HERBLOEI door Ceasar Gezelle. In omslag f 1.50.

AFZONDERLIJK VERSCHENEN: BEATRYS. Mystery-spel door Felix Rutten in geÜlusteerd omslag f 1.25. JONG LEVEN door Felix Rutten en Marie Koenen in fraai omslag f 1 25 DE BLOEIENDE WIJNSTOK door Jac. Schreurs M.S.C. in fraai omslag f 2.50.

JPROZA-WERKEN:

STEPHANA SCHWERTNER door Enrica von Handel-Mazzetti. Geautoriseerde vertaling van Maria Herbermann. Het geheel zal compleet zijn in 3 deelen, n.1.: L Onder den Ruwaard van Steyr, ingen. f3.75, geb. f 4.75 ; II Het geheim des Konings, ingen. f 3.25, geb. f 4.25 • lil. Maagd en Martelares, ingen. f 4.25, geb. f 5.25.

ZIJN WIL door B. van Leeuwen Pr. Oorspronkelijke Roman uit het hedendaagsche leven. Ingenaaid f 1,90, gebonden f 2.50.

ZONEN DER ZEE door Captain Frank. Boeiend jongensboek, ing. f0.90.

MAROESSIA door Stahl. Een heerlijk meisjesboek, ingenaaid f 0 75

VOOR ONZE MISPREZEN MOEDERTAAL door Ceasar Gezelle Ingenaaid f 1.90, gebonden f 2.50.

HET INWENDIG LEVEN VAN PAUL door Karei van den Oever. Ingenaaid f 1.25, gebonden f2 .

TEVENS VERSCHIJNT HET WETENSCHAPPELIJK WERK: HANDBOEK DER R.K. VAKBEWEGING door P. J. J. Haazevoet. In afleveringen a f 0.25 per aflevering.

Betaling per postwissel of overschrijving op Postcheque- en Giro-No. 68116.

Sluiten