Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. I Uitgevers Mij, ü. PAUL BRflHD - Hilversum

Van Heidendom tot Paganisme

Studiën over Vrijmetselarij door JAC. P. VAN TERM.

Schrijver van het bekende werk: „Ontstaan, Streven er Einddoel der Vrijmetselarij."

Prijs ingen. fl 9.50. Aantal bladz. 600. Prijs gebonden fl 10.50

MARIE KOENEN HET KONINKJE deel I gebonden fl. 2.25 HET KONINKJE deel II „ fl. 2.25 HET KONINKJE deel III „ fl. 2.50

DE WERKEN DER HL TERESIA

Deel I Het Boek van Haar Leven, 2e druk

Ingen. fl. 2.90. Geb. fl. 3.90.

Deel II Kloosterstichtingen Ingen. fl. 6.25. Geb. fl. 7.25.

Deel III De Weg der Volmaaktheid. Het Kasteel der Ziel.

Ingen. fl. 6.25. Geb. fl. 7.25.

Deel IV Eerste Gedeelte der Brieven

Ingen. fl. 6.25. Geb. fl. 7.25.

Op aanvraag wordt onze Catalogus II gratis toegezonden

Sluiten