Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

37 Dopheide-Witte, Elisabeth. pseud. Tante Lize. Oortjes open, mondjes

dicht; geul. door H. Polderman. Amsterdam, n. v. J. Müller. [1924]. 80 blz. Geïll. ing. 1.—. gek. 1.25. geb. 1.50.

38 —. Toen werden de bengels muisjesstil; geïll. door H. Polder¬

man. Amsterdam, n. v. J. Müller. [1924]. 80 blz. Geïll. ing. L—. gek. 1.25. geb. 1.50.

39 —. Van paddestoelen en kabouters; geïll. door H. Polderman.

Amsterdam, n. v. J. Müller. [1924]. 79 blz. Geïll. ing. 1.—. gek. 1.25. geb. 150.

40 —. Verhaaltjes voor we slapen gaan; geïll. door H. Polderman.

Amsterdam, n. v. Müller. [1924]. 79 blz. Géül. ing. 1.—. gek. 1.25. geb. 1.50.

41 —. Vertel je nog eens moeder?; geïll. door H. Polderman.

Amsterdam, n. v. J. Müller. [1924]. 80 blz. Geul. ing. i.-t. gek. 1.25. geb. 1.50.

42 —. Wat de bloemen elkaar te vertellen hadden; geïll. door

H. Polderman. Amsterdam, n. v. J. Müller. [1924]. 80 blz. Geïll. ing. 1.—. gek. 1.25. geb. 1.50.

Zes bundeltjes, gevuld met «eer eenvoudig vertelde sprookjes en verhaaltjes, waarin echter geen groote verrassingen verborgen liggen. 7-10 j.

43 Dorsman Cz., L, en J. van der Klei. Dierenvreugd en leed; [geul.

door H. Verstijnen]. 3 dln. Groningen enz., J. B. Wolters' uitg. mij. 1924. Geïll. ing. a 0.80. dl. 1. Nederlandsche dieren. 134 blz. dl. 2. Europeesche dieren. 119 blz. dl. 8. Nog niet verschenen.

Goed geïllustreerde schetsen uit het dierenleven, geschreven en verzameld met het doel „een oud beginsel, het beginsel der liefde, ingang te doen vinden". 11-14 j.

44 Douwas, B. J. Onze mooiste sprookjes; plaatjes van Jeanne

Faure. Arnhem, H. ten Brink. [1924]. 136 blz. Geïll. ing. 4 dln. a 0.50. geb. 2.25.

De bekende moeder de gans sprookjes in eenvoudige taal weergegeven. Plantjes onbeholpen maar wel kinderlijk. 7-0 j.

45 Duizend an een nacht Vertellingen; bew. door Nellie van

Hichtum; geïll. door Rie Cramer. 3 dln. 1 bd. Utrecht, W. de Haan. [1921]. 471 blz. GeïU. geb. 5.90. 3 dln. geb. a 2.50. 9 dln. ing. a 0.65. gek. a 0.90.

De keuze en de bewerking van deze verhalen uit een wondere, rijke tooverwereld mogen als geheel wel geslaagd heeten door het lofwaardig

Sluiten