Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13

73 Horsting-Boerma, A. A. M. Wim's wonderbare reis; [geïll. door

Rie Cramer}. Utrecht, W. de Haan. [1923]. 40 blz. Geïll. geb. 1.50.

Wim droomt dat het tooverpaardje hem meeneemt naar Wonderland waar hij leert kiezen tusschen eigen genoegen en andermans geluk. Als hij het laatste verkozen heeft, ziet hij zijn droom werkelijkheid worden in de genezing van zijn ziek vadertje. 8-10 j.

74 Hulst, W. 8. van de. Drie vertellingen; teekeningen van T. Bottema.

Nijkerk, G. F. Callenbach. [1923]. 138 blz. Geïll. geb. 1.80. {Voor onze kleinen).

Fleurige geschiedenisjes over de pretjes en verdrietigheden die het leven eiken dag opnieuw schenkt óök aan „kleine menschjes". 7-9 j.

75 —. Er op of er onder!; geïll. door J. H. Isings Jr.

Nijkerk, G. F. Callenbach. 1922. 95 blz. Gëill. gek. 0.90. 25 ex. a0.45.

1 April 1572, de dageraad van een nieuwen tijd voor het verdrukte nederlandsche volk; met de inname van Den Briel begon de groote strijd voor gewetensvrijheid en „langzaam aan bezweek ook de spaansche tyrannie onder de forsche aanvallen van een moedig volk dat zijn taak rechtvaardig wist en op God vertrouwde". 11-11 j.

76 —■ Peerke en z'n kameraden; teekeningen van J. H. Isings Jr.

Nijkerk, G. F. Callenhach. [1919]. 185 blz. Geïll. gek. 1.30. geb. 1.75. gr. uitg. geb. 2.—.

Juist omdat ze frissche jongens zijn, voelen de vroolijke vriendjes, zoo levend en waar door schr. geteekend, wel degelijk nog voor iets beters dan alleen hun gezellige pretjes en getroosten zij zich groote moeite om een geduldig lijdend, ziek jongentje in hun vreugde te doen deelen en putten uit zijn stil leventje de les om door eigen moeilijkheden, naar zijn voorbeeld, niet opstandig te worden. 11-15 j.

7 7 Jacobs, H. J. Op moeders schoot; plaatjes van Nans van Leeuwen. 's-Gravenhage, n. v. uitg. mij. Haga. [1923]. [22] blz. Geïll. gek. 0.75. (Voor de jeugd — nr. I).

Bij goed gekozen kinderrijmpjes geeft de teekenaarster op frissche en soms héél juist typeerende wijze, kleine menschelijke eigenaardigheden weer. 6-8 j.

78 Kearton, R. De lotgevallen van Jaap Langoor; [u. h. eng. vert. en] bew. door W. G. N. van der Sleen. Rotterdam, Nijgh en van Ditmar's uitg. mij. 1922. 223 blz. Geïll. ing. 3.90. geb. 4.90.

Vijf konijnenkinderen luisteren naar vaders levensgeschiedenis waaruit voor hen de conclusie te trekken is dat de slimmen en sterken het aardrijk beërven en wij veel moois en belangrijks uit dieren-en plantenwereld leeren bewonderen mede door de fijne natuurfoto's. 9-12 j.

Sluiten