Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

79 Keuning, p. De jongen achter de schatting; [geïll. doorG. D.

Hoogendoorn]. Baarn, uitg. mij. E. J. Bosch J. Bzn. [1923]. 1S1 blz. Geïll. ing. 1.25. geb. 1.90.

Schr. vertelt op suggestieve wijze en in oprecht godsdienstigen geest van een arbeidersjongen, ten onrechte door een rijk schoolkameraadje van diefstal beschuldigd; daar de schijn tegen hem is wordt hij gesmaad ofschoon hij zijn onschuld ten deele bewijzen kan. De vermeende schuldige leert van zijn levenswijze moeder, geen wraak te koesteren, terwijl de hoogmoedige vriend een wraakzuchtig plan volvoert. Als ten slotte de ware dief ontdekt wordt en het blijkt dat hij nog zoo kwaad niet is, keert alles zich ten goede. 10-11 j.

80 Kiel, J. van dar. Dat lieve, goeie Steendam; [geïll. door J. M ].

Laren, A. G. Schoonderbeek. [1924J. 253 blz. Geïll. ing. 1.90. geb. 2.90.

Grappige voorvallen uit het leven van oude en jonge Steendammers waarin we als hoofdpersonen een paar vroolijke jongens en pittige kleine-stadsmenschen zien optreden. 10-12 j.

31 Kok, Truida. Biene van Edoma; geïll, door Netty Heyligers. Amsterdam, van Holkema en Warendorf. [1923]. 202 blz. Geïll. ing. 2.40. geb. 3.25.

Biene, het ouderlooze meisje met haar sterke, bijna middeleeuwsche gehechtheid aan den ouden Edomaborg, vervroolijkt door haar onverzettelijke blijmoedigheid en tronw het leven van haar medemenschen en maakt een eenzamen, stroeven dokter tot een gelukkigen jongen echtgenoot. 16 j. en ouder.

82 Kooy-Van Zeggelen, Marlt G. De schat van den armen jongen;

geïll. door Gebhard. Amsterdam, Scheltema en Holkema's boekhandel. [1913]. 220 blz. Geïll. ing. 2.25. geb. 3.—.

83 —. Din en Aroe naar het land van beschaving. Amsterdam,

Scheltema en Holkema's boekhandel. [1922]. 215 blz. Geïll. ing. 2.25. geb. 3.—.

In het warme oosten waar de Boegineezen wonen, in het land waar de bergen grootsch zijn en de bosschen diep, slaat trouwe Din de bekkens zoo goed hij kan om zijn prinsje Aroe te beveiligen voor booze geesten; een open oog, een goede wil en een rein hart vormen den schat die hem kloek en ferm doet zijn in tijden van pijn en gevaren en hem maakt tot een leidsman van het onzelfstandige, mijmerende prinsje. Als Aroe voor zijn opvoeding naar het verre Java vertrekt, gaat Din mee en met diens stille liefde veilig om zich heen leert de kleine toekomstige vorst temidden van blanken en zwarten zijn plaats in de wereld kennen en zelf denken en handelen. 12-16 j.

84 —. Het zeerooversjongetje; platen van Henriètte Hubregtse-

Lansing. Gouda, G. B. van Goor zonen. [1920]. 110 blz. Geïll. schooluitg. (De klassebibliotheek). ing. 0.70. gek. 0.95. 2de dr. 1921. (Keurbibliotheek). geb. 1.50.

Onder de vele dessabewoners, die door alfoersche zeeschuimers alg slaven naar de Soela-eilanden gevoerd worden, bevindt zich kleine Bo,

Sluiten