Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

109 Midderigh-BokhorstjJ. Bernardina. Hoe Wortelmannetje de wereld zag. Gouda, G.B. van Goor zonen. [1922]. [18] blz.Geïll.geb. 2.90.

Ontevreden, eigenwijs Wortel mannetje trekt vroolijk de groote wereld in waar hij tot zijn teleurstelling heel onvriendelijk behandeld wordt en keert, in wijsheid gegroeid, veilig in zijn holletje onder den ouden denneboom terug. Alleraardigste platen. 6-10 j.

HO —. Van eenjongentje dat niet naar bed wilde. Gouda, G. B. van Goor zonen. [1921]. [14] blz. Geill. gek. 0.90.

111 Van een jongetje dat te ver ging wandelen. Gouda,

G. B. van Goor zonen. [1921]. [14] blz. GeÜl. gek. 0.90.

112 . Van een kindje dat niet gewasschen wilde worden. Gouda,

G. B. van Goor zonen. [1921]. [14] blz. Geïll. gek. 0.90.

Deze jolige verhaaltjes en genoeglijke prentjes laten onze kleintjes als vanzelf tot de ontdekking komen dat moeders waarschuwingen tóch wel noodzakelijk zijn. 4-8 j.

113 Minckwitz, M. von. Hansje in wonderland; tekst van A. Trelker.

Bussum,C. A.J.vanDishoeck.[1921].24blz. Geïll. gek. 1.90.

Geestige platen over de wondere dingen die Hansje ziet op zijn reis met den koning van Sprookjesland. 6-8 j.

114 Moe, L. Teddy; tekst van Jenny de Bloeme. Gouda, G. B. van

Goor zonen. [1921]. [18] blz. Geïll. gek. 3.50.

„Een vroolijke berenvertelling" met fijn-geestige platen. 4-8 j.

115 Moerman, J. J, De wonderlijke avonturen van Willem Ysbrantsz.

Bontekoe; geill. naar een oude uitgave. Groningen enz., J. B. Wolters' uitg. mij. 1924. 163 blz. Geïll. ing. 0.80. (V Boeiende boek — nr. 3).

Bontekoefc reis (1618-1625) aan kinderen verhaald, met een duidelijke verklaring van verschillende scheepsgewoonten uit dien tijd. 11-14 j.

116 Molanus-Stamperlus, M. J. Vier maanden niet naar school; geïll.

door J. G. Kesler. Baarn, uitg. mij. E. J. Bosch J. Bzn. [1923]. 141 blz. Geïll. gek. 1.10. geb. 1.25. (Stamperiusbibliotheek-serie 37 — nr. 4).

In dit onopgesmukte reisverhaal treft ons vooral de hartelijke verhouding tusschen moeder, vader en dochter, ofschoon de schrijftrant wel eens wat nuchter aandoet. 11-14 j.

117 Montgomery, L. M. Emily van De nieuwe maan; u. h. eng. vert.

door A. E. de Vries. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink en zoon. 1924. 431 blz. geb. 3.50. (Bij den haard).

Een fier en origineel meisje komt na den dood van haar ouders in 'tfamiliehuis „De nieuwe maan" waar het vormelijke beheer van tante

Sluiten