Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

125 Ophof-Sterk, Tlna. Een moeilijk jaar voor de van Heerdentjes; meisjes verhaal uit het bataviaasch familieleven; illustraties van J. Bernardina Midderigh-Bokhorst en J. Midderigh. Amersfoort, Valkhoff en co. [1921]. 212 blz. Geul ing. 2.—. geb. 2.90.

Het is een moeilijke en ondankbare taak orde te brengen in een groot huisgezin waar de plaats van zorgzaam, gestorven moedertje noode afgestaan wordt aan een vreemde; maar liefde die van geen einde weet, doet alle wrok keeren in innige dankbaarheid. 18 j. en onder.

126 Osenbruggen, Cor van. Nol en haar beschermeling; platen van

Sijtje Aafjes. Gouda, G. B. van Goor zonen. [1920]. 176 blz. Geul. ing. 1.90. geb. 2.75.

Een kleine belgische vluchteling zoekt na den dood van zijn moedertje steun bij het hartelijke predikantsdochtertje en vangt, door haar hulpvaardige bemoeiingen, hereenigd met zijn vader, een nieuw leven aan. 11-18 j.

127 —. Trouwe bondgenooten; platen van J. Bernardina Midderigh-

Bokhorst. Gouda, G. B. van Goor zonen. [1922]. 179 blz. Geïll. ing. 1.90. geb. 2.75.

Na vaders dood komen alle zorgen voor bet gezin op moeder neer en de kleine Greet zou zich erg eenzaam gevoeld hebben zonder den troost van een hechte vriendschap met haar trouwen hond Bob. 11-14 j.

128 Oterdahl, Jeanna. Vertellingen uit Zweden; [u. h. zw.] vert.

door N. Basenau-Goemans; geïll. door E. M. ten Harmsen van der Beek. Amsterdam, Meulenhoff. 1923. 76 blz. Geïll. geb. 1.35. (Van verre en nabij — nr. 1).

Uit deze fijne, sobere sprookjes spreekt de gedachte dat door wederzijdsche liefde en den ernstigen wil elkander te helpen, het menschenleven zonnig en welbesteed zal zijn. 10-14 j.

129 Ovink-Soer, Maria. De Canneheuveltjes in Indië; platen van

Rie Cramer. 's Gravenhage, Dickhoff's uitg. mij. [1912]. 168 blz. Geïll. ing. 1.65. geb. 2.50. thans Gouda, G. B. van Goor zonen.

130 —. De Canneheuveltjes in Holland; platen van Rie Cramer.

Gouda, G. B. van Goor zonen. [1915]. 151 blz. Geul. ing. 1.65. geb. 2.50.

131 —. Puck; platen van Johanna Coster. Gouda, G. B. van

Goor zonen. [1917]. 191 blz. Geul. ing. 1.65. geb. 2.50.

132 —. Hoe Puck 'n Canneheuveltje werd; platen van Sijtje Aatjes.

Gouda, G. B. van Goor zonen. [1920]. 162 blz. Geïll.ing. 1.65. geb. 2.50.

Sluiten