Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21

133 —. Huize „Canneheuvel" (De „Duiventil"): platen van Sijtje

Aatjes. Gouda, G. B. van Goor zonen. [1922]. 195 blz. Geul. ing. 1.65. geb. 2.50.

In 't Canneheuvel-gezin waar de zorg Tan de te vroeg gestorven moede* noode gemist wordt en de kinderen dreigen op te groeien tot zelfzuchtige menschen, vindt een tweede moeder een mooie maar zware taak die zij door liefde, tact en geduld tot een goed einde brengt want kinderenen kleinkinderen hebben haar lief als de trouwe hoedster van hun aller „duiventil". 11-14 j.

134 Peeters, E. Dieren vreugde en dierenleed; teekeningen van

E. van Ofiel. Antwerpen, L. Opdebeek. 1923. 96 blz. Geïll. ing. 1.25.

Hond en hennetje, paard en ezel en nog andere viervoetige en gevleugelde wezens gaven schr. deze „kleine roerselen der menschenziel" in de pen, die hij aan alle kinderen en denkende menschen opdraagt. 16 j. en ouder.

135 Pétillon, Wllly. [pseud. van Van Tianhoven-Mulder], Ina en haar

moeder; illustraties van P. Dom. Arnhem, van Loghum Slaterus en Visser. 1920. 176 blz. GeÏÏl. ing. 1.—. geb. 1.50. thans Amersfoort, Valkhoff en co.

Een jong, frisch meiske, stralend van joligheid, brengt door haar vriendelijk energiek persoonlijkheidje in veel huisgezinnen wat blijmoedige tevredenheid. 11-18 j.

136 —. Moeders oudste; geul. door Netty Heyligers. Amsterdam,

van Holkema en Warendorf. [1921]. 200 blz. Geïll. ing. 2.90. geb. 3.75.

Frans, moeders dappere oudste dochter, ondervindt dat zware ontmoedigingen dikwijls slechts kleine teleurstellingen blijken te zijn en dat het gelukszonnetje toch altijd weer doorbreekt. 18-16 j.

137 —. Pop; géül. door Netty Heyligers. Amsterdam, van

Holkema en Warendorf. [1922]. 236 blz. Geïll. ing. 2.90. geb. 3.75.

Uit het aanstellerige, verwaande kind, dat naar vaders wil in het fleurige gezin van haar oom opgenomen wordt, groeit door den goeden invloed van een sobere levenswijze en tante's vriendelijke beslistheid, een eenvoudig, hartelijk meisje, dat in staat zal zijn het leven van haar eenzamen vader in Amerika op te vroolijken. 18-16 j.

138 Reitsma, F. pseud. Oom Frlts. De avonturen van Pier en Pol;

teekeningen van E. Reitsma-Valenca. Hillegom,n. v. uitg. mij. „Editio". [1923]. 114 blz. Geïll. ing. 1.60. geb. 2.—.

Twee ouderwetsche steenen biermannekes die eigenlijk betooverde kabouters zijn, beleven dolle avonturen en leeren zich, na vele ervaringen, waarin schr. ethisch-religieuse levenslessen weet te lasschen, een menschenbestaan waardig maken. 8-12 j.

Sluiten