Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij het doorbladeren van dit werkje zal deze of gene zich wellicht afvragen, waarom dit wel en een ander boek niet is opgenomen. Daarom breng ik, tot duidelijk begrip van het hoe en wat, gaarne het volgende onder de aandacht.

Er werd niet naar volledigheid, maar ook niet naar een strenge selectie gestreefd. In de praktijk hebben wij rekening te houden met den middelm atigen lezer, die m. i. door een volledige lijst van boeken evenzeer wordt afgeschrikt als door een keur van boeken, welke vèr boven en buiten zijn gedachten- en gevoelswereld liggen.

Daar de omvang beperkt was, werd een enkele maal de kwaliteit opgeofferd aan de soort, teneinde zooveel mogelijk algemeen te blijven.

Een enkel voorbeeld: de schrijver Krienen werd met drie boeken vertegenwoordigd, omdat nu eenmaal aan doodgewone jongensboeken groote behoefte bestaat en deze drie middelmatige verhalen ongeveer aan in de praktijk gestelde eischen voldoen.

Had ik mij beperkt tot het allerbeste, dan zou de oogst van vijf jaren misschien een te schamel geheel hebben gevormd.

Herdrukken, ook i n gewijzigden vorm, — b. v. Kingsley's „Waterkindertjes", in tweeden druk met nieuwe platen en in grooter formaat hoe aantrekkelijk ook uitgegeven, — werden niet opgenomen.

Een enkel minder bekend boek, nog in 1919 uitgegeven, en oude bekenden, die met later verschenen vervolgen een geheel vormden, kregen wel een plaatsje.

Gaarne vermeld ik hier tenslotte de bereidwillig verleende en door mij gewaardeerde hulp van mejuffrouw C. M. HAR1NGSMA.

S. L.

Sluiten