Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet behoorlijk leveren.

Wanpraestatie.

Gevolg daarvan.

binnen enkele dagen arriveeren. Onmiddellijk na ontvangst zal de grossier de duizend stuks zenden.

Dit is een geval van niet tijdig leveren. Immers de verkooper stelt zich thans niet in de onmogelijkheid om te leveren, integendeel. Hij is alleen maar een paar dagen over tijd. En inderdaad komen na een paar dagen de vliegenvangers.

Nu nemen we het geval, dat de winkelier op 28 Mei een pakket ontvangt. De levering geschiedt dus tijdig. De winkelier opent het pakket en treft aan vliegenvangers, duizend stuks, maar niet van het bestelde merk, doch van het merk „Nous les aurons". En „Atrox" zijn besteld. Deze laatste zijn veel beter.

Hier hebben we een geval van niet behoorlijke levering. Er is wel geleverd en er is tijdig geleverd, maar er is niet geleverd datgene, waarop de winkelier krachtens zijn overeenkomst recht had.

In al deze gevallen, waarin de verkooper tekort schiet in zijn leveringsplicht, hetzij door niet-, hetzij door niet tijdig-, hetzij door niet behoorlijk te leveren, is er, gelijk men dit uitdrukt, wanpraestatie *) aan de zijde van den verkooper en zal deze, indien daartoe gronden bestaan, op vordering van den kooper worden veroordeeld tot vergoeding van kosten, schaden en interest, zoo dikwijls bij niet bewijzen kan, dat het niet-, niet tijdig-, of niet behoorlijk uitvoeren van de verbintenis voorkomt uit een vreemde oorzaak, die hem niet kan worden toegerekend, al heeft er ook geen kwade trouw van zijne zijde plaats gehad.

Deze bepaling bevat twee beperkingen: er moeten gronden bestaan om den verkooper tot schadevergoeding te veroordeelen. Niet iedere wanpraestatie, hoe gering ook, geeft recht op schadevergoeding. Levert de grossier de vliegenvangers twee dagen te laat, of levert hij vliegenvangers van hetzelfde merk, als besteld, maar b.v. twee centimeter korter dan ze eigenlijk moeten zijn, dan zijn dat zulke geringe

*) Minder gangbaar is het Nederlandsch woord wanlevering.

Sluiten