Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6i

of order", met zijn handteekening er onder. Of hij zet aan de achterzijde alleen zijn handteekening, zoodat van der Velde, die in beide gevallen den wissel tegelijk krijgt, er nog boven kan zetten wat hij wil. Dit noemt men endosseeren van den wisselbrief. Dijkhuizen endosseert den wissel aan van der Velde en wanneer hij dit doet door op de achterzijde alleen zijn handteekening te stellen, dan is het een blanco endossement. Vanaf dit oogenblik is van der Velde houder van den wissel en noemt men Dijkhuizen niet meer nemer, doch endossant. Op van der Velde gaan alle rechten en verpUchtingen, die Dijkhuizen had, over. Hij kan dus op den vervaldag van den betrokkene of acceptant de betaling vorderen, maar moet ingeval van protest van non-betaling of non-acceptatie, of wanneer protest tengevolge van de clausule „zonder kosten" kon achterwege blijven, bij niet betaling of acceptatie, daarvan kennis geven aan zijn voorganger Dijkhuizen, die dit op zijn beurt aan den trekker Smit bericht.

Hier zien we nu een andere functie van den wissel, die in den loop der tijden veel belangrijker is geworden dan de oorspronkelijke. De wissel dient niet meer om de aan het verkeer verbonden moeilijkheden op te heffen, maar om credietverkrijging mogelijk te maken en in die functie vervult hij in onzen tijd een groote rol. En daarnaast is er nog een andere reden van bestaan bijgekomen: die van middel tot incasseeren. Gesteld iemand te Rotterdam heeft verschillende schuldenaren, door heel het land verspreid. Hij staat in voortdurende relatie met een bank te Rotterdam. Nu trekt hij wissels op zijn verschillende schuldenaren en wijst zijn bank of order als nemer aan. De bank ontvangt de wissels en endosseert ze aan haar bijkantoren of relatiën in de verschillende plaatsen, waar de schuldenaren wonen. Op den vervaldag worden door die bijkantoren of relatiën de wissels ter betaling aangeboden, de betaling volgt en voor het geïnde bedrag wordt de bank te Rotterdam gecrediteerd, die op haar beurt den cliënt crediteert, zoodat alles in orde is. Zelfs heeft de cliënt nog kans, dat hij op de wissels een

Endossement.

Blanco-endossement.

Functies van den wissel.

Sluiten