Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68

Het recht van reclame. Binnen dertig dagen.

wantrouwen de lang niet onbelangrijke transactie zou kunnen doen mislukken. Tijd om te informeeren is er niet, immers binnen een uur moet de bezorging plaats hebben. Wat moet hij doen?

Tenzij het geval zich voordoet, dat zijn kooper een oplichter is, die nog dienzelfden dag de meubelen in een verhuiswagen stopt en er mede vandoorgaat, kan hij de meubelen rustig bezorgen. Want als zijn kooper geen oplichter is en de eenige vrees bestaat omtrent de vraag, of de kooper wel solide is, dan is er geen gevaar, omdat de wet aan den verkooper het recht van reclame geeft. Dit is het recht om zonder tijdsbepaling verkochte en onbetaalde koopmansgoederen van den kooper terug te vorderen binnen dertig dagen, te rekenen vanaf het oogenblik der levering x). De winkelier kan dus de meubelen rustig op het opgegeven adres bezorgen. Na een week biedt hij de kwitantie aan. Wordt er betaald, dan is de zaak in orde. Wordt er niet betaald, dan komt hij nog eens terug. Hij behoeft er slechts voor te zorgen, dat de betaling binnen dertig dagen na de levering is geschied en is dat niet gelukt, dan neemt hij de goederen binnen dien termijn eenvoudig weer tot zich.

Had de winkelier te doen met een oplichter, dan is hij niet beveiligd door dit middel. Immers de goederen kunnen weg zijn of ze kunnen verkocht zijn aan een derde. Wel bestaat in het laatste geval het recht om direct van dien derde den koopprijs te vorderen, maar als de klant van den winkelier een oplichter was, dan zal hij bij den verkoop wel gezorgd hebben, dat hijzelf dadelijk het geld ontving.

Maar in alle gevallen, waarin men den kooper, die in den winkel komt, min of meer kent en op zichzelf weet met een betrouwbaar persoon te doen te hebben, doch slechts twijfelt over zijn betalingscapaciteit, is het recht van reclame voor den winkelier een waardevolle beveiliging, mits de aard van het verkochte zich daartoe leent. Verkoopt men tien

x) Het recht van reclame is dus heel iets anders dan de reclame, waarover in de vorige paragraaf werd gesproken.

Sluiten