Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«5

voldoende om de verjaring te stuiten en een nieuwe korte verjaring te doen aanvangen en wel te rekenen van den dag af, waarop de stuiting plaats had.

Wanneer deze bespreking thans wordt beëindigd, wil dit niet zeggen, dat alle punten, waarop de winkelier en het recht elkaar kunnen ontmoeten, zijn beschouwd. Integendeel! Maar uit den aard der zaak moet een werkje als dit zich tot een keuze beperken. En het besprokene is zeker voldoende om aan te toonen, dat het rechtsverkeer dikwijls langs doornige paden gaat, zoodat men verstandig doet om bij het aanwezig zijn van moeilijkheden zich tijdig deskundige voorlichting te verschaffen.

Sluiten