Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALFABETISCH REGISTER.

A Bladz.

Aanbod 33

„ , vrijblijvend — 33

aansprakelijkheid, beperking der — bij vervoer 55

acceptatie 58

ad verten tién 66

akkoord 80, 81

„ , liquidatie—■ 82

„ , onderhandsch — .... 82

arbeidsovereenkomst 18

Arbeidswet 21

B

Beschadiging, bij vervoer 52

„ , uiterlijk onzichtbaar 53

„ , uiterlijk zichtbaar 52 betaling, aan reizigers en vertegenwoordigers 62

„ , niet tijdige — 70

„ , plaats van — 55 > 5°

„ , tijdstip der — 55

„ , wijze van — S°

beurtvaartadres 55

bezichtiging, gerechtelijke —..53 boekhouden, verplichting tot — 10

C

Cessie, van vorderingen 79

consignatiegoederen 63,78

D Bladz.

Depötgoederen 63,78

disconteeren 60

E

Endossement 61

„ , blanco — ......61

„ , incasso — 62

etalagegoederen 66

F

Factuur 3*

faillissement 72,73

„ , einde van het — 79 „ , toestand na het — 80 faillissementsaanvrage 7*

G

Garantie 45

geslachtskoop 34

gewoonterecht 6

H

Handelingsbekwaamheid, van den kooper 64 „ , van den

verkooper 26,27

Handelsnaamwet x*

Handelsregisterwet 11

handlichting, beperkte — 9

homologatie 81

Sluiten