Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

het is als een windvlaag die naderend onheil kondt. De menigte wordt angstig stil, alleen hier en daar lokken zachte stemmen: „Eva, Eva," als een koekoekroep in een onweerszwangeren avond, het is waar men, beschut door de verkiezingsbelangstelling, stiekum tusschen de menigte het liefje zoekt. Voortdurend verschijnen nieuwe namen op de transparanten van beide bladen en nieuwe vlammende koppen op het dak van „de Telegraaf". Het hoofd van den oud-Minister Kersten de hooge hoed zoo diep in de oogen gedrukt, dat Zijn Eerwaarde wel zijn neus schijnt uit te steken onder een vreemdsoortig gasmasker, heeft weinig bekijks. Sedert de Unie tot Verdelging der Katholieken in den evangelist Hamer een nog uiterster Roomschenhater had gecandideerd, was zijne populariteit ietwat getaand, bovendien, zijn kort ministerschap had teleurstelling gebaard en bedenkelijke compromissen, men had het hem nog niet vergeven, dat hij geen vrijheid van beeldenstorm had toegestaan. — Na Ds. Kersten verschijnen in regelmatige phalanx de sociaal-demokraten, allemaal beminnelijke gezichten. Jhr. van der Does, Baron van Weerde, Mr. Dr. van Eysselstein, de Heer Otter, de oud-leider van het Centraal Timmerlieden-verbond, die zijn vijftien auto's ter beschikking had gesteld van de propaganda, nadat op zijn lustslot een loon-staking was uitgebroken onder het personeel. Er is niet al te veel geestdrift, maar in een klein, daarvoor gehuurd muziektentje vóór de Sint Luciënsteeg begint een strijkje van gerokte heeren op aangename wijze de Internationale te spelen. Het wordt onderbroken door een algemeene zucht van sympathieke verbazing. Er was zoowaar nog één vrijheidsbonder gekozen, Hendrik Lont uit Aarlanderveen, bioscoopondernemer, de man die zich vóór en tegen socialisatie, vóór en tegen het tot den adelstand verheffen van dienstweigeraars, vóór en tegen de vrijheid van beeldenstorm had verklaard. Spontaan begint de menigte te zingen: „Lang zal hij leven, lang zal hij leven in een gloria!" En zoowaar, de vindingrijke „Telegraaf" heeft de hulde voorzien, langzaam begint het vurige beeld

Sluiten