Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

NIEUWE GIDS VAN PARIJS.

aan een blauwkiel („porteur" heeten ze hier) en deze zorgt voor de rest, in het vooruitzicht op een fooi (5 frs.). Denk erom vooral tabak behoorlijk aan te geven. Zij wordt niet alleen geconfiskeerd, doch ge krijgt bovendien een zware boete wanneer men u op een poging tot smokkelen betrapt. Men vraagt u alvorens u den koffer of het valies te laten openen: „Hebt u iets te declareeren?" en ook de truc van zoogenaamd bereisde Roeien om op deze vraag te antwoorden: „Ik weet het niet!" of „Kijk u maar eens zelf', gaat heusch niet op, wanneer ge met een dienstklopperigen douanier te doen hebt. U wordt geacht de wet te kennen en dus te weten of ge al dan niet iets aan te geven hebt. Over de vraag hoeveel tabak ge vrij kunt invoeren, zijn de geleerden het niet eens. De wet zegt: „une petite quantité pour son usage personnel", maar wat verstaan dient te worden onder „une petite quantité" hangt geheel af van de persoonlijke appreciatie van den ambtenaar dien ge vóór u hebt. Als hij goed geluimd is, dan laat hij ongeveer twintig sigaren door; is hij met het verkeerde been uit zijn „lit" gestapt, dan kijkt hij op tien al scheelt Voor de rest betaalt ge 22500 francs de 100 K.G. of ongeveer frs. 1,60 voor een sigaar van redelijke afmeting.

Uw „porteur" zorgt ook wel voor een taxi. Zijt ge met meer dan vier personen of hebt ge bizonder veel bagage, dan verdient het aanbeveling een autoomnibus van de spoorweg-maatschappij te nemen. Er zijn er van alle afmetingen, met en zonder imperiaal. Zij zijn zeer comfortabel en netjes en de bestuurders zijn fatsoenlijke lui, die u niet oplichten of bedriegen. Het tarief is niet veel hooger dan dat van een gewone taxi. Om al deze redenen echter moet ge vlug erbij zijn, indien ge zoo'n auto-omnibus hebben

Sluiten