is toegevoegd aan je favorieten.

Leerboek der algemeene geschiedenis ten dienste van hoogere burgerscholen, gymnasia en candidaat-hoofdonderwijzers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Hoofdstuk 86. Engeland onder koningin Elisabeth. Maria

Stuart 137

„ 87. De godsdienstoorlogen in Frankrijk tot

1588 142

„ 88. De strijd tusschen Protestantisme en Katholicisme in West-Europa tusschen 1588 en 1609 148

„ 89. Het binhenlandsch bestuur van Hendrik IV 155

B. Midden-, Noord- en Oost-Europa in den tijd der Contra-Reformatie.

Hoofdstuk 90. De Contra-Reformatie in Polen. Aanval van het Katholicisme op Zweden en

Rusland 159

„ 91. Dnitschland in den tijd der ContraReformatie 162

Afdeeling XVI. De Tijd van ± 1610—± 1660.

H o o f d s t u k 92. De dertigjarige oorlog 168

93. Frankrijk van ± 1610— ± 1660. Riche-

lieu en Mazarin 179

„ 94. De regeering van Jacobus I (1603—'25)

en Karei I (1625-'49) van Engeland. 186 „ 95. Cromwell en de Engelsche Republiek

(1649- 1660) 197 '

„ 96. Brandenburg-Pruisen onder den „Groo-

ten Keurvorst". Dé Noordsche oorlog

(1655—1660) 202

Afdeeling XVII. De Eeuw van Lodewijk XIV (± 1660— ± 1715).

A. Klimmende macht van Lodewijk XIV (tot ± 1688).

H o o f d s t u k 97. De eerste regeeringsjaren van Lodewijk

XIV. (Binnenlandsch bestuur) 208

„ 98. De buitenlandsche politiek van Lodewijk XIV tot den vrede van Nijmegen (tot 1678 k '79) 215