is toegevoegd aan uw favorieten.

Kun je nog zingen, zing dan mee!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

3. Voer Uw schepter tal van jaren,

Tooverstal, die allen trekt, Rust gebiedt in 'twoên der baren,

Frisscher leven, vreugde wekt! Groen' de^olijftak van den vreê.

Welvaart deel' haar schatten meê, Vrijheid wone aan deze stranden.

Heil UI op der Nassau's troon. Heil U! zeeg'ne God Uw Kroon,

Koningin, Koningin der Nederlanden I

7. Marschlied. [8.]

Dr. J. J. Wap. C. A. Brandts Buys.

1. 't Is plicht, dat ied're jongen Aan d'onafhank'lijkheid

Van zijn geliefde Vaderland Zijn beste krachten wijdt.

Hoezee! Hoezee! Voor Nederland hoezee!

Hoezee! Hoezee! Voor Nederland hoezee! Voor koningin en Vaderland 1 Waakt ied're jongen meê. j

2. Als Vaderlandsche jongens Beminnen wij den grond, Waarop het gral der Va-d'ren staat En onze wieg eens stond.

Hoezee! Hoezee I Voor Nederland hoezee I

Hoezee! Hoezee! Voor 't Vaderland hoezee! Voor Koningin en Vaderland 1 . . Waakt ied're jongen meê. ]

3. Komt ooit de vijand naken, Is 't Vaderland in nood.

Dan staan wij pal en blijven het Getrouw tot in den dood. Hoezee! Hoezee!