Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Het even opgekomen medelijden onderdrukte zijn zuster heftig... dat was geen liefde, maar 'n egoïstische uiting om zijn dochter te behouden drong 't tot haar door... 'n gek, zwaarmoedig getob waar Eva, de dochter aan opgeofferd werd... haar jeugd, haar toekomst werd afgesneden in 't stille dorp op „den Rusthoek".

„Kom," sprak hij, onhandig 'n excuus stamelend voor zijn onvriendelijke uitvallen en zijn hand uitstekend naar zijn zuster, „laten wij hierover niet meer spreken Hélène... als Eva straks komt, vraag 't haar dan zelf... dan kan ze beslissen of ze je uitnoodiging, om 'n tijd in Den Haag te komen, wil aannemen."

Zij drukte even zijn hand tusschen haar blank-fijne handen, ontevreden op zichzelve om haar plan doorgezet te hebben en haar broer, de zonderling, op te zoeken. Zij had de raad van haar dochters moeten opvolgen en Eva, 't nichtje maar in „den Rusthoek" bij den geleerden vader, stilletjes moeten laten... Doch Nans, de eenige dochter die nog thuis was, had haar moeder gevraagd om 't nichtje toch eens op te zoeken...

Toen klonken lichte voetstappen in de hal en Eva van Heelsum trad binnen ...

Sluiten