is toegevoegd aan uw favorieten.

Geillustreerde gids voor Parijs en omgeving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

Reserveeren van plaats in trein en hotel.

Het verdient aanbeveling minstens één week voor uw vertrek plaats in den trein te reserveeren en uw kamer in het hotel te bestellen. U wendt u hiertoe tot een der bekende Reisbureaux, bestelt de plaatskaarten, laat dit plaats in den trein reserveeren en honderd franken als waarborgsom deponeeren bij de administratie van het hotel uwer keuze. U ontvangt na eenige dagen een recu van het hotel, zoodat men u, bij aankomst met kan afwijzen. Hoe goed u ook moge bekend zijn met de Fransche taal zoo bewijst een goede conversatiegids toch onschatbare diensten.

Een der beste is „Mijn Fransche Reisgezel", bevattende de meest voorkomende uitdrukkingen met Nederlandschen tekst, 3e druk. Het boekje kost gebonden slechts f 1.90 en is alom, alsmede bij den uitgever Allert de Lange te Amsterdam te ontbieden.

Paspoort en Visum.

Voor Nederlandsche staatsburgers in het bezit van een geldig Nederlandsen Paspoort, niet voornemens zich metterwoon in Frankrijk te vestigen, is geen pasvisum noodig.

Verder zijn door de Fransche regeering en door de Préfecture de poh'ce te Parijs bepalingen gemaakt waardoor buitenlanders verplicht worden een Permis d'iden tité of een Permis de séjour aan te vragen. Aangezien deze bepalingen dikwijls worden gewijzigd of worden ingetrokken, verzuime men niet zich hieromtrent bij de directie van het hotel te informeeren. Het komt toch meermalen voor, dat vreemdelingen, toevallig getuigen van een incident, door dienstdoende agenten naar hun Permis d'identé gevraagd en dit niet bezittende, naar een nabij zijnde politiepost worden gebracht.

De heenreis, douane en tijdverschil.

De reis duurt van uit Amsterdam ongeveer 9 uur. Het douane-onderzoek van handbagage geschiedt tot