Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

voldoende om het lichaam genoegzaam te beschermen en te bedekken, of heeft nog andere omhulsels noodig. Zoo hebben de bewoners der heete landstreken geen andere bedekking noodig, terwijl die van het koude noorden nauwelijks nog hun gezicht van andere verwarmende omhulsels vrij kunnen laten.

Naar haar wezen en haar samenstelling onderscheidt menj aan de huid twee verschillende hoofddeelen: de opperhuid (Epidermis) en de leêerhuid (Corium), waaraan het onderhuidsche celweefsel zich aansluit. Andere bestanddeelen der huid zijn nog a) die, welke alleen in de huid aangetroffen worden; namelijk: de smeerkliertjes, de zweetklierfjes:, de haren en de nagels, b) die, welke ook in de overige deelen van het lichaam voorkomen, zooals, de zenuwen, de bloed- en lymphvaten.

DE OPPERHUID.

De opperhuid (Epidermis) vormt de buitenste bedekking van het menschelijk lichaam en wordt verdeeld in een uitwendige hoornachtige laag (stratum corneum) en in een dieper gelegen laag. In de uitwendige laag worden geen zenuwen en vaten aangetroffen', en wij kunnen haar doorsteken, zonder dat dit ons pijn veroorzaakt. De dieper gelegen laag, die op verschillende plaatsen dikker of dunner is en uit cellen bestaat van ronden of langwerpig ovalen vorm, met een doorsnede van 0.007 m.m. a 0.01 m.m., noemt men Rete Malpighi.

Volgens de nieuwste onderzoekingen van Langerhans en anderen, bestaat de epidermis uit drie lagen. De onderste js de stekellaag, de daarop volgende de korrellaag en de bovenste de hoornlaag. De stekellaag vervangt hier het

Sluiten