Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

ting dienen, beschreven. Waar de Latijnsche namen op dit gebied meer algemeen in gebruik zijn, heb ik deze regelmatig naast de Hollandsche vermeld en vervolgens in den tekst ook meermalen gebruikt. Van zelf sprekend hebben de zoo belangrijke phasen van het vrouwelijke voortplantingsleven als de zwangerschap en baring een ruime plaats ingenomen, maar ook op het menstrueele proces, waarvan de beteekenis nog zoo weinig wordt begrepen, ben ik wat dieper ingegaan. De behandeling van de geslachtsdrift en het huwelijk behoorden natuurlijk geheel tot den opzet van het boekje, maar om het belang der zaak heb ik gemeend ook de overtredingen van het zesde gebod zoowel van moreel als van psychologisch en medisch standpunt te moeten belichten, terwijl niet alleen volledigheidshalve een enkel woord is gewijd aan de prostitutie, de geslachtsziekten, alsmede aan de sexualiteit bij kinderen.

Hoewel de stof zelve dit niet gemakkelijk maakt, is mijn streven geweest alle kwesties zoo volledig mogelijk met betrekking tot het doel te behandelen zonder daarbij aan duidelijkheid en begrijpbaarheid afbreuk te doen. Het was natuurlijk niet mijn bedoeling een wetenschappelijk werk te leveren, maar het behandelde maakt aanspraak op wetenschappelijke juistheid.

Steeds heb ik de ervaring opgedaan; dat alle kwesties der sexualiteit kunnen worden besproken zonder iemand te kwetsen of te schokken, indien

Sluiten