Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voordrachten voor 1 darr

No 10. EEN GEBARRICADEERD HART, voor 1 heer eu a uamo ,

19 KEUKENMEID EN HEERENKNECHT, voor 1 heer en 1 dame - 0.50

Ik DE ORGELDRAAIER EN ZIJN VROUW, voor 1 heer en 1 dame ... - 8.30

" J7 TWEE MENSCHENLEVENS GERED, voor 1 heer en 1 dame - 0.30

" 59 KLAAS EN GRIET, kamerstukje voor 1 heer en 1 dame - 0.30

" 41 HET BANKBILJET VAN VEEBTIG GULDEN, voor 1 heer en 1 dame - 0.30

" 42 DE VERLIEFDE SLAGER, luimig stukje voor 1 heer en 1 dame - 0.30

" 49' MIJNHEER BROMMERT en NEEF EN NICHT, voor heer en dame ■ 0.30

" 71. GA JE MEE en TWISTZANG, 2 stukjes voor 1 heer en 1 dame • 0,30

" 75! TROUEN OF NUT?, klucht veur 1 doame en 1 heer -0.30

83 TEGEN HET HUWELIJK, voor 1 dame en 1 heer - 0.30

' 85 EEN VERMAKELIJKE VERGISSING, voor 1 heer en 1 dame - 0.50

" 107. DE BEKEERDE VROUWENHATER, voor 1 dame en 1 heer - 0.30

" 115. LEELIJK MISVERSTAND, voor 1 dame en 1 heer • 0.30

„ 120. BRUILOFTSDICHTERS, 1 dame en 1- heer - 0.30

„ 145. HUISELIJKE TWIST, voor 1 dame en 1 heer - 0.30

185. DE FLUITZIEKTE, klacht voor dame en heer -0.30

" 187. DE VALSCHE BARON, klucht voor dame en heer - 0.30

"„ 239. DE PROEF OP DE SOM, voor 1 dame en 1 heer - 0.30

„ 283. DE ROODE ROOS, 1 dame en 1 heer - OJB

„ 507. JALOERSCH GEMAAKT, klucht voor 1 dame en 1 heer , - 0.30

„ 515. DE DICHTERLIJKE VRIJER, klucht voor 1 heer en 1 dame - 0.30

„ 516. VROUWELIJKE NIEUWSGIERIGHEID, klucht voor heer en dame - 0.30

„ 526. LEERGELD BETAALD, klucht voor 1 dame en 1 heer - 0.30

„ 528. DER MANNEN SCHOONSTE DEUGD, klucht voor 1 dame en 1 heer - 0.30

„ 531. OOK EEN MINNAAR 1, klucht voor 1 dame en 1 heer - 0.30

„ 534. DIE NARE HOOFDPIJN, klucht voor 1 dame en 1 heer - 0.30

Voordrachten voor meer personen.

No 15. EEN LASTIG GEVAL, blijspel voor 2 heeren en 1 dame , f 0.30

16 DE TROUWLUSTIGE, zeer grappig stukje voor 3 heeren - 0.30

34 JAN EN PIET IN DE KLEM, blijspel in 1 bedrijf, voor 3 heeren - 0.30

" 35 EEN VERSMADE VRIJER, blijspel voor 2 dames en 1 heer - 0.30

" 40! DE HUISHOUDSTER, luimig stukje voor 2 dames en 1 heer - 0.30

" 51 ZIJN WIL, blijspel in 1 bedrijf, voor 2 dames en 1 heer - 0.30

" 52. EEN HUISHOUDEN IN DE WAR, voor 2 dames en 2 heeren - 0.3O

" 92. ONGEWENSCHT BEZOEK, voor 2 dames /en 1 heer - 0.30

" 112. DE PRINS IN 'T LAND, voor 1 dame en 2 heeren - 0.30

" 113 TANTE ALS VRAAGBAAK, voor 2 dames" en 1 heer - 0.30

116' HOOG BEZOEK, voor 3 dames. BAAS BLIJVEN, voor 2 heeren - 0.30

" m. HANS DE KBUIEB'S NANEEF, voor 3 heeren - 0.30

122. GOED GEZELSCHAP, voor 2 dames, 2 heeren en een meisje - 0.30

" 129. EEN GESTOORDE AFFAIRE, voor 3 heeren - 0.30

"„ 131. ADSPIRANT-KOMMIEZEN, voor 4 heeren - 0.30

"„ 132. EEN VRIENDENDIENST, voor 2 heeren en. 1 dame - 0.30

"„ 134. WIT EN ZWART, voor 2 heeren en 1 damé X - 0.30

135! OP HET REDACTIE-BUBEAU, voor 3 heeren .....r. - 0.30

„ 136. WEDSTRIJD VOOR APPELDAMES, voor 2 heeren en 2 dames - 0.3»

'„ 140. BLOODE HARMEN, voor 1 dame eh 3 heeren * 0.3O

141. LEVE DE SPORT, voor 6 heeren • 0.30

234. AAN 'T VERKEERDE ADRES, voor 3 heeren , - 0.50

250 DE PANNEKOEK, kluchtspel in 1 bedrijf, voor 1 Dame en 2 Heeren - 0.50

" 251 EEN BEZORGD VROUWTJE, klucht in 1 bedr. v. 3 Dames en 2 Heeren - 0.3»

266. 8IEMEN BALDERBOER GAIT VRIJEN. Groninger taol, veur 2

daomes en .1 heer •• " ■•fj»

.. 867. HET HUWELIJK VAN HANS, 3 Heeren -• - 0.30-

,, 276. DE' NOALOATENSCHAP VAN OOME LOEKS. Groninger taol, 1

daome en 3 heeren ••" —• " j1"™

,, 281. BERTUS, blijspel voor 3 Heeren in 2 bedrijven • 0.5»

„ 284. EEN HELDHAFTIG GEZIN, voor 2 dames en 1 heer -«.30

„ 601."' CLARETTEWIJN, voor 2 heeren en 1 dame • «jg

504 WIE EEN KUIL GRAAFT VOOR EEN ANDER, klucht voor 5 heeren* ,- QJO

" 508. ARGWAAN, klncht voor 2 heeren en 1 dame - 0.30

510 HIJ WIST RAAD, blijspel voor 2 dames en 2 heeren - 9M

". 522. WIEN ZOU ZE NEMEN, klucht voor 4 heeren - 0.30

533. ONTMASKERD, klucht voor 3 heeren •

524. TWEE VAGEBONDEN, klacht voor 3 heeren „ • 0.»

Sluiten