is toegevoegd aan je favorieten.

De droefheid naar God

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

onderzocht, bestudeerd, om daarna ten slotte in een wetenschappelijk boek te worden beschreven; zoo ook is er velerlei in het zieleleven, hetwelk men eerst daar in die ziel heeft waar te nemen, te controleeren, te zien ontplooien enz., om eerst daarna het als bevindelijke geleerdheid, als empirische (ervarings) wetenschap te beschrijven. Waarbij het Woord Gods inmiddels de eenige gids en toetssteen blijft.

Met eerbied gezegd, ervaren hoe en wat de werkingen des H. Geestes zijn, dit alles ondervinden en beleven, doet niet de Bijbel; zelfs niet (in heilige teerheid zij het bedacht) de Christus; maar de mensch, de uitverkorene ten leven.

Wij, wij zijn daar het onderwerp van.

Vandaar dat men dan ook wel spreekt van onderwerpelijk.

Van 's Heeren zijde beschouwd, die dit alles aan en in ons doet, kan men ook weêr zeggen: wij zijn er het voorwerp van. 't Ligt er aan van welke zijde ge het beziet.

Alle bevinding, welke echter niet naar en overeenkomstig Gods Woord is, is contrabande. Ik zeg niet, dat er dan niets ervaren, beleefd, gevoeld, „bevonden" is; o zeker, dat kan alles best waar zijn; maar dan is 't geen ervaring, welke vrucht van de zaligmakende werkingen des H. Geestes is.

En hierbij is weêr tweeërlei te onderscheiden.

1. Het kan op zichzelf nog wel iets goeds bevatten; als daar is eenige verstandelijke overtuiging van zijn ellende, of eenige gewetensaandoeningen; eenige gemoedswerkingen ; ja zelfs eenig genoegen in de dingen des