is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek van het Nederlandsche strafrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 385 —

dingen, ook dan, als de voorwaarden voor het intreden van den maaü-egel in beide gevallen dezelfde zijn. Want niet de formt,

v^'^klXT' mTde,zin deJ

voor het karakter dier maatregelen, in dien zin, dat het intreden

x:r;rd-rech» - "> - "i:

3. Onder /Va^ worden t minderjarigen die

^dens de mtspraak van het eindvonnis in eersten J^Sf^ van 18 jaren nog niet hebben bereikt (art. 9, 32, 39 septie Sr V Zli', d'e.no^ niet 18 Mr oud, door huweli k meerdeXS zhn vallen met meer onder de bepaling der kinderwetten nÏÏfr z ,n onderworpen aan het gemeene Strafrecht J

Onder deze jeugdige personen onderscheidt nu de wet naar gelang den leeftijd, de volgende categorieën i)

ï's nTZnen' 1 °Uder m ^ ZiIn 16 16 are dan kan" hf T™' ^ ^ ^ ***** ouder

«HTU 39 sSghdd5a"16 jaren'dan kan dit * é

Dan, als een jeugdige persoon jonger is dan Ifi i,™ i i ■•

Voorts is de wettelijke maximum-duur der straf van L~ h , rLlfHafh' f106" ^ ^ -nge^asTan^

berdken^aï^^S °Ver de" 21Wn leeftijd, bij het

39 Ss ui l) 6 dwan?°Pvoedi^ onvoorwaardelijk eindigt ' (art

dan Naneef d^stT VT nT^' ™F hechtenis * ^teld,

39 octies SrTwt^^JSS t0egepast' behoudens art

straf „iet de £3L? i'^SS"1* *" * * zevenbergen, Strafrecht.