is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek van het Nederlandsche strafrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 550

IQ06, Stbl. 358, 23 Juli 1908, Stbl. 238, 27 Augustus 1914, Stbl. 427, 29 Juli 1916, Stbl. 342, 29 Juli 1916, Stbl. 364, 14 Juli 1919, Stbl. 492, 27 November 1919, Stbl. 776, 17 Februari 1921, Stbl. 66, 18 Februari 1921, Stbl. 69 en 22 December 1922, Stbl. 699. Zie art. 30, 32. De tekst der wet opnieuw bekend gemaakt bij besluit van 26 Augustus 1919, Stbl. 543.

De wet van 18 December 1893, Stbl. 146 (Merkenwet), houdende bepalingen op de fabrieks- en handelsmerken (ter vervanging van de wet van 25 Mei 1880, Stbl. 85), gewijzigd en aangevuld bij de wetten van 30 December 1904, Stbl. 284, van 10 Februari 1910, Stbl. 56, van 7 Januari 1911, Stbl. 5, van 8 Februari 1912, Stbl. 64, van 25 Juli 1919, Stbl. 523, van 4 December 1920, Stbl. 849, van 5 Juli 1921, Stbl. 842. Deze wet staat in verband met art. 337 Sn.. Zie voorts art. 3, 4 »* 5, 7, der wet van 5 Juli 1921, Stbl. 842.

De wet van 13 Juli 1895, Stbl. 113 houdende bepalingen omtrent verveningen. Zie art 11.

De wet van 20 Juli 1895, Stbl 137 (Veiligheidswet), houdende bepalingen tot beveiliging bij het verblijven in fabrieken en werkplaatsen; gewijzigd bij de wet van 1 Juli 1909, Stbl. 245 en 19 Juni 1915, StbL 281. De text is opnieuw bekend gemaakt bij de wet van 2 Juli 1915, Stbl. 304; gewijzigd bij de wet van 4 December 1920, Stbl. 861. Zie art 19, 20, 23; 24.

De wet van 15 April 1896, StbL 79, (Stoomwet), houdende regeling van het toezicht op het gebruik van stoomtoestellen, gewijzigd bij de wetten van 22 Juni 1914, StbL 263, 17 Maart 1923, StbL 85. Zie art. 29—33.

De wet van 4 September 1896, houdende wijziging van de Hinderwet van 2 Juni 1875, Stbl. 95 (ook daarna gewijzigd bij de wet van 19 December 1876, StbL 255, 26 April 1884, Stbl. 81, 15 April 1886, Stbl. 64, de text opnieuw bekend gemaakt bij K- B. van 15 December, 1896, StbL 222) tot regeling van het toezicht bij het oprichten van inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Deze Vet is nader gewijzigd bij de wetten van 24 Juni 1901, Stbl. 161, 16 Juli 1907, Stbl. 216, 1 Juli 1909, Stbl. 246. Zie art 22, 22 bis en 23.

De Kieswet van 7 September 1896, Stbl. 154 tot regeling van het Kiesrecht en de benoeming van afgevaardigden ter Eerste en Tweede Kamer der St. G., gewijzigd bij de wetten van 31 December 1897, Stbl. 309, 8 December 1900, Stbl. 208, 27 April 1902, Stbl. 165, 27 Maart 1915, Stbl. 170, bij het add. artikel VII der