is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek van het Nederlandsche strafrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 557 —

betreffende het slachten van paarden, runderen, schapen en varkens, gewijzigd bij de wet van 18 Juni 1918, StbL 425. Zie art 2.

De wet van 26 April 1918, Stbl. 276, tot opheffing van belemmeringen, aan de totstandkoming en de instandhouding van electriciteitswerken in den weg gelegd. Zie art. 9.

De Paardenwet 1918, S. 419 van 18 Juni 1918, Stbl. 419, houdende bepalingen betreffende de staatszorg voor de paardenfokkerij. Zie art 37—42, 45.

De wet van 26 Juli 1918, Stbl. 492, houdende regeling betreffende woonwagens en woonschepen. (Wet op Woonwagens en woonschepen 1918, S. 492) gewijzigd bij de wetten van 11 Januari 1914, Stbl. 16, 26 Maart 1920, Stbl. 150, 2 April 1921, Stbl. 661, 11 Mei 1923, StbL 198. Zie art 20—29.

De Handelsregisterwet van 26 Juli 1918, Stbl. ,493, tot instelling van een handelsregister gewijzigd bij de wet van 26 Maart 1920, Stbl. 151. Zie art 24, 25. In werkingtreding der gewijzigde handelsregisterwet had plaats op 15 Maart 1921.

De wet van 7 December 1918, Stbl. 787, tot verzekering van de dienstwaardigheid van spoorwegen, waarop uitsluitend met beperkte snelheid wordt vervoerd, in de buitengewone omstandigheden. Zij is een definitieve wet, hoewel voor crisisomstandigheden bestemd. Zie art 1, 2.

De wet van 15 Maart 1919, Stbl. 122, tot nadere voorziening ten aanzien van het goederenvervoer met het buitenland. Zie art 8.

De wet van 5 April 1919, Stbl. 151, tot uitvoering van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van menschen levens op zee (Scheepvaart(Verdrags-)wet). Zie art. 69—94.

De wet van 7 Juni 1919, Stbl. 310, houdende nadere voorzieningen op het stuk van vuurwapenen en munitie (Vuurwapenwet 1919). Zie art. 12, 13.

De wet van 25 Juli 1919, Stbl. 524, houdende bepalingen tot wering van vleesch en vleeschwaren, die voor de volksgezondheid schadelijk zijn (Vleeschkeuringswet 1919, S. 524. Zie art 33—43.

De wet van 19 December 1919, StbL 581, regelende de keuring en aanduiding van waren (Warenwet 1919, S. 581)). Zie art 14, 16, 27. Voor de inwerkingtreding zie K. B. 10 April 1920, Stbl. 174, 20 Juli 1920, Stbl. 615, 8 Februari 1921, Stbl. 54, 17 Mei 1921, StbL 673, 18 Juni 1921, Stbl. 805, 5 Juli 1921, Stbl. 847, 3 September 1921, Stbl. 1044, 5 October 1921, Stbl. 1111, 8 October 1921, Stbl. 1146, 26 October 1921, StbL 1146, 1 No-