is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek van het Nederlandsche strafrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 562 —

Blz.

C.

Canoniek strafrecht 330

Causaliteit (van het handelen) 58 v „ (van het laten) . . 72 v

Causaliteitsbeginsel 332 v

Causaliteitsbeginsel (grondslag) 333

Causallteitstheorieën 59 v

Causaliteitswet 332, 335

Cellulaire stelsel .354

Centraal College voor de Reclasseering 365 v

Circonstances atténuantes . . 411 Classificatie van misdadigers (bij

Ferri) 487, 488

Classificatie-stelsel 356

Commune delicten 200

Compositie 517

Compositie-stelsel 518

C. C. C 533 v

Concursus idealis (heterogenius

en homogenius) 422 v

Concursus realis 423, 429

Conditio sine qua non .... 62 v

Confiscatie van het vermogen 372 v

Consumtie 427 v

Continuiteitsbeginsel ..... 361 Crimineel Anthropologische

School 480 v

Crimineele Aetiologie. ... 5, 477v

Crimineele Anthropologie . . . 475 v

Crimineele politiek 4, 475 v

Crimineele psychologie .... 477

Crimineele sociologie 4vj 475

Crimineele statistiek 511 v

Crimineele statistiek (bezwaren) 513 v

Crimineel onrecht ...... 204

Crisis wetten 559

Criminologie 4v, 475 v

Culpa 176v

Cultuurnorm '. . 134

Cumulatie 430

Custodia honesta 369

Custodia simplex 357

D.

Dader 70, 234

Daderschap 235

Deelneming (begrip) 234

Blz.

Deelneming (noodzakelijke). . 263

(onzelfstandige) . 250

Delictum continuatum .... 432

Delinquent 39, 191 v

Deportatie 400

Derde school (strafrecht). . . 298

„ „ (criminologie). . 486 Determinisme (mechanisch en

psychisch) 328

Dieren (als aanrander) .... 101 v

Disciplinaire maatregelen . . . 349

Doen plegen 236

Dolus determinatus . . . . . 172

„ eventualis 172

„ generalis 168, 175

,, indeterminatus .... 175

„ indirectus 172

,, malus 158

„ praemeditatus 173 v

Dood (van den verdachte) . . 441 v

,, (van den veroordeelde) . 441 v

Doodstraf. 393v

Dronkenschap 146

Drukpersdelicten 270 v

Duchesne-paragraaf 257

Dwaling . 164v

Dwangmiddelen 349

Dwangopvoeding 388

E.

Enkelvoudige rechtsfeiten 57, 202 Eer (als object van aanranding) 101

Eerestraffen 351, 401 v

Eigenrichting . 130

Elmira-stelsel 357

Engelsch-Amerikaansch stelsel

374, 375

Engelsch-Iersche stelsel. . . . 356

Error facti .165

„ juris 165

„ in objecto .... 166, 167

Exaspiratie 430

Exclusiviteit 424, 429

Expiatietheorie ....... 293

Exterritorialiteit. ...... 194^>

„ (rechtskarakter) 198v Exterritoriale personen. ... 195

zaken . . : . : 196