is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek van het Nederlandsche strafrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

566

Blz.

Tuchtrecht 128

Tuchtschool 387 v

Tweeledige onderscheiding . . 207 v Tijd van het strafbare feit . . 274 v

U.

Uitgever 273

Uitlegging 28 v

Uitlevering 469 v

„ (van Nederlanders) 470 „ (voor niet-politieke

delicten) 471 v

Uitlevering (gronden voor —

voor niet-politieke delicten) 473

Uitlokking 253 v, 261 v

Uitvoering ....... . 82v, 214v

Universaliteitsbeginsel .... 191

V.

Verandering der strafwetgeving 465 v

Verbanning 400

Verbeteringstheorie 294.

Verbeurdverklaring . . . 381, 392 v

Verdediging (bij noodweer) . . 106

Verdeeling der strafbare feiten 199v Verdragen (met vreemde

mogendheden) 21

Vereenigingstheorieën .... 296v Vereischten (voor een goed strafmiddel) 324 v

Vergelding (begrip) 305 v

(doel) 314v

„ (rechtsgrond) ... 308 v

Vergeldingstheorieën 289 v

Vergeven (en straffen) . 312 v, 313

Verjaring 452 v

Vermogensstraffen 372

Verordeningen. .25v Veroorzaking (zie Causaliteit).

Verschijningsvormen ..... 210 v

Verstaatlichung (der straf) . . 313

Blz.

Verstandelijke vermogens. . . 152

Verzachtende omstandigheden 411

Vivisectie 130

Volkenrechtelijke uitzonderingen 194v

Voltooiing 82, 214v

Voltooide poging 215

Voltrekking (der straf). . 440, 441

Voorbedachte raad . . . 173, 409 v

Voorbereidingshandelingen . . 80 v

Voorstellingstheorie 169 v

Voortdurend delict ..... 201

Voortgezet delict ...... 432

Voorwaardelijke invrijheidstelling 363 v

Voorwaardelijke terbeschikkingstelling 390 v

Voorwaardelijke plaatsing in de

tuchtschool 388 v

Voorwaardelijke veroordeeling» 374v

Vrijheidsbenemende straffen. . 350 v

Vrijheidsbeperkende straffen. . 350 v

Vrijheidsbewustzijn 329

Vrijheidsstraffen 350

Vrijwillig terugtreden .... 227 v

W.

Warnungstheorie 295

Weltstrafrechtsnflege 191

Werktuig (willoos) 240

Wettelijke omschrijving (zie

rechtsfeit) .

Wettelijk voorschrift 119v

Willen 43v

Wilstheorie 169 v

Wilsvrijheid (zie ook determinisme en indeterminisme) . 326 v Wraak . . . 307, 515v

Z.

Zelf regeering 368, 369 v

Zwijgsysteem 355