is toegevoegd aan uw favorieten.

Schets van het Nederlandsche burgerlijk procesrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

342

bl.

instantie 22

instanties (twee — regel) 22

instantie (vervallenverklaring van —) 144

,, (afstand van —) 141 vlg.

„ (verval van —) 143 vlg.

instructie van het proces 138

(zie ook proces)

interlocutoir vonnis 48, 138, 169, 191

internationale regelingen 126 (noot), 192, 262, 268

in terven ient 151

interventie 150

introductief request 117 vlg.

J

jachtwet 5

jurisdictiegeschillen 80

K

kantongerechten 18 vlg.

kantongerecht met meer dan 1 rechter 19

kantongerechtszaken 70 vlg., 173 vlg.

kantonrechter (alleenrechtsprekend) 21

„ (bij inbeslagneming) 304

,, (bij verzegelingen en ontzegeling) 323

„ '" (minnelijke beslissing bij —) 124

koloniën 83

koning 16

koopmansboeken 37

(zie boekenbewijs)

kort geding 112 vlg., 270,300,324, 325

(zie référé)

kosten (bij afstand van instantie) 143

kosten van het proces 143,187, vlg.

kracht van gewijsde -. 244

,, van het vonnis 238

L

landverhuizers 75

loon 188

loop van het rechtsgeding 40 vlg.

lijdelijkheid des rechters 33 vlg.

lijfsdwang 254, 260, 270, 281

(zie gijzeling)

,, (samenloop bij —) 284

M

maatschap 85 vlg.

machtiging tot procedeeren 122