is toegevoegd aan uw favorieten.

Schets van het Nederlandsche burgerlijk procesrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

347

Ml

renvooiproces 127 vlg.

repliek 4g

request 65, 117 vlg., 130 vlg.

(zie ook verzoekschrift)

request (pro deo —) 194

requeste civil 109 vlg., 229

requirant tot verificatie 165 vlg.

requirant van voeging 150 vlg.

reserve van kosten 191

revindicatie 68, 290

revindicatoir beslag 294 297

revisie 23, 117

roerend goed (beslag op —) 254, 297 vlg.

rogatoire commissie 58

rol 27

rijnvaart-acte 268

s

Saisie foraine 88

samenloop van schuldeischers 284 vlg.

samenvoeging 138, 149, 154 vlg.

schadevergoeding (verpachting lost zich op in —) 258

schadevergoeding 317

schadevergoeding (bij staat) 317

schattingseed _ 61

scheiding en deeling van goederen 119

„ „ van nalatenschappen 122

van tafel en bed 119, 252

van tafel en bed (verstek vonnis bij)—... 236

scheidsgerecht 202, 215 vlg.

(zie ook arbitrage)

scheidsgerecht (getuigen bij —) 228

scheidslieden (scheidsmannen) 215 vlg.

(procedure voor —) 215 vlg., 227

(wraking van —) 226

(benoembaarheid van —) 220

(benoeming van — door den rechter) 223

„ (bevoegdheid van —) 228

schepen (beslag op —) 254, 270, 278

schorsing van het rechtsgeding 145 vig.

schorsing (bij arbitrage) 229

schorsende kracht van beroep 269

„ cassatie 104

« . verzet 102, 269

schriftelijke aanteekening 182

schriftelijk bewijsstuk . 53

schriftehjke bewijzen 53

schriftuur van debat en contra-debat 183

schriftuur (memorie) van re- en dupliek 181