is toegevoegd aan je favorieten.

Schets van het Nederlandsche burgerlijk procesrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

348

tri.

schriftuur van eisch en van antwoord 180 vlg.

schuldenaren zonder bekende woonplaats 298, 303

schuldeischer (beslag onder den —) 314

sententia declaratoria 235

sequestratie 327

solliciter les juges 204

sommatie 116, 226

splitsing van conventie en re-conventie 125

Staat (de) 15

staat van personen 7 vlg.

staat van wijzen 145

stellionaat 261

sterfhuis 83

sterke macht 254, 256

stichtingen 6

stoornis in het bezit 152 vlg.

strikvragen 61

stuiting van huwelijk 249

substituut-griffier 18 vlg.

substituut-officier ' 19

sommier 100, 196

summiere procesorde 129

suppletoire eed 61

surséance-verzoek 136

T

taak des rechters 47

tarief van justitiekosten 188

Tariefwet 5

taxatie (kosten —) 189

teekenen van requesten 298 (noot)

tegenbewijs 60

tegenspraak 99

tegenstrijdige vonnissen 108

tenuitvoerlegging van vonnissen 234

termijn van dagvaarding 26

,, „ request-civil 111

,, voor scheidsrechterlijke uitspraak 222

,, tot van waardeverklaring van conservatoir beslag 301, 312

tiercé opposition '. 238

toezicht op de rechterlijke ambtenaren 204

tot personae quot qnalitates 125, 145

tusschengeschil 125 vlg.

tusschenkomende partij 151

tusschenkomst 138, 150

(zie ook interventie) tusschenvonnissen 138 vlg.