is toegevoegd aan je favorieten.

Schets van het Nederlandsche burgerlijk procesrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

350

bl.

Verzet bij conservatoir beslag 305

„ bij meer dan één gedaagde 103

bij référé 113

„ tegen executie van vonnissen 269

,, tegen afgifte van kooppenningen 286, 290

(zie ook oppositie)

,, na verstek 94, 100

verzoekschrift 117 vlg., 130 vlg., 298 (noot)

(zie ook rekwest)

,, (kennisgeving van —) 119 vgl.

voeging 138,149, 155

volontaire rechtspraak 136, 247

vonnis (inhoud van —) 47,140, 240, 263

vonnis tot echtscheiding en scheiding van tafel en bed 236, 250

van scheidslieden 229,230, 268

(werking van het —) 238, 249

,, tot vrijwaring 159

vonnissen (van vreemde rechters) 247, 267

vonnissen (tegenstrijdige —) 108

voogd 9 vlg.

voogdijraad 134

voorbereidende kosten 95

voorloopig verzoek (zie cautie) 191

voorloopige tenuitvoerlegging 242

voorraad (bij —) 242

voorrecht van boedelbeschrijving 186, 322

voorwaardelijk eindvonnis 63

voorwaarden van executie 263 vlg.

vordering (primaire- en subsidiaire —) 42

vreemdelingen 6, 88, 126, 191, 261, 293

vreemde rechters 247, 267

vrouwen als arbiters 220

vrouwen (gehuwde —) 13

vruchten 281

vrijgeleide 283

vrijwaring 89, 115, 152 vlg.. 232

vrijwaring en exceptie van onbevoegdheid 158

w

waarborg 155

waarborgen der rechtspraak 201 vlg.

waardeering van bewijs 59

waardeeringseed 61

waardeering van goederen 321

waterschappen 86

weren ten principale 43

wettelijke vermoedens 55, 245

woonplaats 82 vlg.

wraking van getuigen 59