is toegevoegd aan uw favorieten.

Het internationale telefoonreglement van Parijs, MCMXXV vergeleken met de bepalingen van het reglement van Lissabon 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De invoering van bliksemgesprekken in het internationale verkeer, is evenals voor de dringende gesprekken, facultatief gesteld.

Oude tekst.

D. Communications d'Etat. 1. Les Communications d'Etat sont celles qui sont demandées par les autorités ayant le droit d'expédier des télégrammes d'Etat. Elles ne peuvent être échangées qu' entre les pays dont les Administrations ont conclu, a eet effet, des arrangements particuliers.

Nieuwe tekst.

Section G. Conversations d'Etat. § 1. (1) Les conversations d'Etat sont celles qui sont demandées comme telles par: a. Les Chefs d'Etat, les Ministres, les Commandants en Chef des forces de terre, de mer et d'air, les Agents diplomatiques (Ambassadeurs, Ministres plénipotentiaires,

Chargé d'affaires) et les Agents consulaires de carrière; b. Les agents consulaires autres que ceux visés ci-dessus, mais seulement avec les autorités spécifiées au litt. a.

(2) Ces conversations comprennent les conversations d'Etat urgentes et les conversations d'Etat ordinaires.

(3) Dans les relations ou les conversations privées urgentes ne sont pas admises, il peut exister des conversations d'Etat urgentes.

In het opschrift is het woord „Communications" vervangen door „conversations". In het oude Reglement werd eerstgenoemd woord zoowel gebruikt voor „gesprek" (Communications urgentes, Communications d'abonnement, Communications de nuit e. d.) als voor „verbinding" (Les Administrations peuvent constituer des Communications téléphoniques

internationales ); in het nieuwe Reglement zijn deze

begrippen zooveel mogelijk uit elkander gehouden en vertaald door resp. „conversation" en „communication". Niet in alle gevallen treedt echter het verschil tusschen beide begrippen even duidelijk naar voren; wat bij ons b.v. een „gespre&saanvraag" heet, werd in het Franisch een „demande de communication" genoemd, omdat men eigenlijk geen „gesprek" aanvraagt, doch een „verbinding" met een bepaalden abonné.

19

Conversasations„Éclairs". Communicationsd'Etat. Conversations d'Etat. Section G. § 1. (1). (2) & (3).

19