is toegevoegd aan je favorieten.

Het internationale telefoonreglement van Parijs, MCMXXV vergeleken met de bepalingen van het reglement van Lissabon 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tarifs. Perception des taxes. Section K. § 2.

§ 3. (3) & (4). § 4.

Oude tekst.

G. 2. Elles se composent de taxes terminales et s'il y a lieu, de taxes de transit.

Nieuwe tekst.

Section K.

§ 2. Les taxes des conversations se composent des taxes terminales et s'il, y a lieu, de la ou des taxes 'de transit.

De gesprekstarieven worden samengesteld uit eind- en rrcmsi/taksen. Iedere Administratie is echter geheel vrij om haar aandeel in de gesprekkosten als eind- en als transittaks, te bepalen; zij is daarbij door het Reglement aan niets gebonden.

Oude tekst.

G. 3. Pour la determinaties des taxes terminales, le territoire des Etats peut être divisé en zones. Une taxe uniforme est adoptée pour chaque zone. Des taxes spéciales réduites peuvent être admises entre Etats limitrophes pour les Communications échangées entre les locaÜtés voisines de la frontière.

Nieuwe tekst.

Section K. § 3. (1) Pour la détermination des taxes terminales, le territoire des administrations peut être divisé en zones

(2) Une taxe uniforme est adoptée pour une même zone.

(3) Chaque administration fixe le nombre et 1'étendue des zones pour ses relations avec chacune des autres Administrations.

§ 4. Chaque Administration de transit fixe sa taxe de transit. Dans les mêmes conditions de transit, une même Administration applique les mêmes taxes de transit.

Ook het aantal en de grootte der zones kan elke Administratie voor zich naar believen vaststellen; desgewenscht zelfs voor elk land waarmede het verkeer heeft een ander aantal en zones van een andere grootte. Hieruit volgt dus, dat eene Adnrinistratie niet steeds dezelfde eindtaks behoeft te heffen in het verkeer met de verschillende landen. Voor het verkeer Engeland—Duitschland via Nederland, kan bijv. Duitschland andere eindtaksen heffen dan voor het verkeer Nederland—Duitschland, zelfs al zou dat verkeer over dezelfde geleidingen worden afgewikkeld. Voor het transitverkeer staat de zaak iets anders; eene Administratie is verplicht om voor alle transitverkeer dat 36

36